Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.

IZDAVAŠTVO
Vodič za dobro upravljanje u javnom i neprofitnom sektoru

Vodič za dobro upravljanje u javnom i neprofitnom sektoru

147 stranica • rujan 2018.

Cijena: 14.00€

Autori: Danijela Stepić, Ivana Jakir-Bajo, Ivana Maletić

TEME

Odgovornost čelnika u sustavu proračuna za dobar sustav poslovnog i financijskog upravljanja, Odgovornost zakonskog zastupnika neprofitne organizacije za dobar sustav financijskog upravljanja i kontrola, Što je važno za dobro i uspješno planiranje proračuna / financijskog plana proračunskog korisnika, Što je važno znati za dobro i uspješno izvršavanje proračuna / financijskog plana proračunskog korisnika, Što je važno znati za dobro i uspješno izvršavanje financijskog plana neprofitne organizacije, i mnoge druge!

PRIJE KUPOVINE

Prolistajte sadržaj!

INFO


Cilj publikacije je sažeto približiti svim čelnicima – upravljačima (načelnici, gradonačelnici, župani, voditelji, ravnatelji, predsjednici, članovi upravnih vijeća, nadzornih odbora, predstavničkih tijela i drugi) i zakonskim zastupnicima u neprofitnim organizacijama koncept koji se dobrim financijskim upravljanjem i sustavom unutarnjih kontrola uvodi, te značenje i svrhu njihovog uspostavljanja. Odgovornost za zakonito, namjensko i učinkovito korištenje sredstvima je na čelnicima i zakonskim zastupnicima, a uspostavljanje dobrog sustava financijskog upravljanja omogućava im da se zaštite i prihvate svoju upravljačku odgovornost kao priliku, a ne opasnost.
S ciljem da se svakodnevnim poslovima i odlukama, koje čelnici u proračunskom sustavu i zakonski zastupnici u neprofitnom sektoru donose, ukaže na ulogu financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola, u ovoj publikaciji taj sustav opisuje se pomoću primjene u osnovnim procesima: planiranje, izvršavanje, računovodstvo i izvještavanje. U svakom od procesa ukazuje se na ono što je najvažnije za čelnike i zakonske zastupnike, kako dobro i na zakonit način organizirati i provesti te procese u praksi. Uz procese, za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunske korisnike naglašava se i uloga i značaj riznice za dobro financijsko upravljanje i sustav unutarnjih kontrola budući da poslovanje sustavom riznice u pravilu znači učinkovitiju kontrolu i
racionalnije upravljanje prihodima i rashodima. Stoga, uvođenje riznice predstavlja jedan od izuzetno važnih instrumenata za unaprjeđenje financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola kod korisnika proračuna. Isti model poslovanja može se primijeniti i kod većih neprofitnih organizacija, posebice onih s ustrojenim podružnicama, stoga je riznični model upravljanja zanimljiv i njima.

Na kraju se daje pregled najčešćih nepravilnosti u radu proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika te javnih trgovačkih društava. Jasno se uočava da velik dio nepravilnosti proizlazi iz nedostatka kontrola i slabo razvijenog financijskog upravljanja. Te nepravilnosti nisu nimalo bezazlene i, iako se neke od njih događaju daleko od čelnika, krajnja odgovornost je na čelniku. Čelnik je taj koji mora uspostaviti preventivne mehanizme i tako spriječiti nepravilnosti.
Ovo je publikacija koja će pomoći svim čelnicima i zakonskim zastupnicima, ali i svim zaposlenicima, u lakšem razumijevanju financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola, i u sagledavanju svih obveza koje kao čelnici i zakonski zastupnici po propisanom zakonodavnom okviru imaju.