Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Prihvaćanjem ove izjave svojom voljom dajete izričitu privolu za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih Centru za razvoj javnog i neprofitnog sektora TIM4PIN, TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje i Učilištu za poslovni razvoj – ustanovi za obrazovanje odraslih (dalje: zajednički voditelji obrade). Podatke dajete u svrhu koja je izričito navedena na obrascima za kontakt i prijavu na internetskom sjedištu http://tim4pin.hr.

Obradi osobnih podataka u navedene svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka.

Zajednički voditelji obrade Vašim će osobnim podacima postupati sukladno važećim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Zajednički voditelji obrade štite privatnost svojih korisnika i posjetitelja internetskih stranica, čuvaju povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućuju pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim zaposlenicima kojima su potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti Dijeljenje Vaših podataka moguće je s pouzdanim i sigurnim poslovnim partnerima, a čije usluge i proizvodi su sastavni dio usluga Centra TIM4PIN, TIM4PIN d.o.o. ili Učilišta te između zajedničkih voditelja obrade, a podaci su potrebni za upravljanje rizicima, izvršenje neke suradnje ili legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane. Za usluge kao što su: dostava, online plaćanje, marketing, računovodstvo možemo koristiti vanjske pružatelje usluga. Vaše osobne podatke s njima možemo podijeliti u svrhu realizacije usluge za koju ih koristimo. U svim ostalim slučajevima Vaše osobne podatke nećemo razotkriti trećim osobama bez Vašeg odobrenja ili ako za to postoji zakonska obveza.

Na zahtjev možete tražiti na uvid svoje osobne podatke i privole za korištenje. Također možete:

  • Opozvati dane privole za obradu vaših osobnih podataka.
  • Tražiti brisanje osobnih podataka (osim podataka za koje postoji zakonska obveza za čuvanje).
  • Ažurirati svoje podatke.

Sve zahtjeve možete dostaviti:

  • U pisanom obliku na adresu Tim4Pin d.o.o., Šumetlička 41, 10 000 Zagreb.
  • Na adresu e-pošte centar@tim4pin.hr

Ovu izjavu niste dužni prihvatiti. Naknadno povlačenje privole, ne utječe na zakonitost ranije provedenih obrada osobnih podataka.

Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj Izjavi.