Ministarstvo rada i mirovinskog sustava 01. srpnja 2016. godine objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Poticanje društvenog poduzetništva” u vrijednosti od 8.000.000,00 HRK. Cilj poziva na dostavu projektnih prijedloga je promicanje društvenog poduzetništva u cilju poticanja i osiguranja kapaciteta postojećih i budućih društvenih poduzetnika.

Nakon provedenih informativnih radionica Ministarstvo rada i mirovinskog sustava je odlučilo produžiti rok na dostavu projektnih prijedloga do 23. rujna 2016 g. te objaviti izmjene natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga (kao i odgovore na prvi krug pitanja).

Izmjena natječajne dokumentacije dostupna je na poveznici.

Napominjemo da:

• Prijavni Obrazac B

• Prilog 6 Sporazuma o partnerstvu između Korisnika i Partnera

• Obrazac 4 Izjava prijavitelja o poslovanju

Navedeni obrasci zamijenjeni su novima kako slijedi:

• Prijavni Obrazac B_Prvi ispravak

• Prilog 3 Sporazum o partnerstvu između Korisnika i Partnera_Prvi ispravak

• Obrazac 4 Izjava prijavitelja o poslovanju_Prvi ispravak

Ova operacija predstavlja prvi korak u stvaranju sustavne podrške razvoju društvenog poduzetništva. Uključivat će financiranje niza informativnih i edukacijskih aktivnosti kojima će se unaprijediti status društvenog poduzetništva u području vidljivosti i prepoznatljivosti. Također, uključuje i financijsku podršku poslovanju postojećim društvenim poduzećima, kao i podupiranje svih oblika poslovnih aktivnosti organizacija zainteresiranih za otvaranje društvenog poduzeća ili pokretanje društveno-poduzetničke djelatnosti. Glavna ideja ovog Poziva je ispitati stanje društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i utvrditi koje su potrebe društvenih poduzetnika te će poslužiti kao osnova za kreiranje budućih poziva usmjerenih na razvoj društvenog poduzetništva, kao i na visinu sredstava koja će se u sklopu tih poziva dodjeljivati.

TIM4PIN Vam stoji na raspolaganju za konzultantsku pomoć u području pripreme, prijave i izvedbe Vašeg projekta. Slobodno nam se obratite na mail: centar@tim4pin.hr.