Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kao Davatelj potpore, objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2016. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.

Potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta dodjeljuju se u skladu sa Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013., o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, člankom 26. Zakona o otocima (Narodne novine, broj 34/99, 32/02 i 33/06), Zakonom o državnim potporama (Narodne novine, broj 47/14) i Uredbom o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta (Narodne novine, broj 77/06 i 66/07 – u nastavku teksta: Uredba).

U skladu s gore navedenom pravnom regulativom potpore male vrijednosti dodjeljuju se poduzetnicima u svim sektorima osim: poduzetnicima u sektorima ribarstva i akvakulture kako je uređeno Uredbom Komisije (EU) br. 104/2000ˡ, te poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda.

Korisnici potpora su otočni poslodavci, odnosno fizičke osobe–obrtnici i pravne osobe koje imaju sjedište na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima.

Korisnici potpora mogu ostvariti potpore pod sljedećim uvjetima:

• da imaju sjedište na otocima

• da obavljaju djelatnost na otocima

• da radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima

• da radnici koje zapošljavaju rade kod istog Korisnika potpora najmanje dvanaest mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja Zahtjeva

• da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika potpora nije veći od 50% i

• da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično).

Korisnici potpora na otocima prve skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 100% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na plaću. Korisnici potpora na otocima druge skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 50% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na plaću.

Rok za podnošenje Zahtjeva i propisane dokumentacije je do 31. listopada 2016., na adresu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Više informacija na linku.

TIM4PIN Vam stoji na raspolaganju za konzultantsku pomoć u području pripreme, prijave i izvedbe Vašeg projekta. Slobodno nam se obratite na mail: centar@tim4pin.hr.