Cilj Poziva za iskaz interesa za ispunjavanje kriterija za prijavu na Poziv je formiranje Liste unaprijed odabranih prijavitelja koji ispunjavaju kriterije za prijavu na Poziv.

Cilj Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencije jest poboljšanje inovacijskog okruženja i povećanja aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru. Sukladno OPKK-u bespovratna

sredstava dodijelit će se putem ograničenog postupka za unaprijed odabrane prijavitelje (s modalitetom trajnog poziva) te je stoga potrebno kroz Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru odabrati prijavitelje koji će imati pravo javljanja na Ograničeni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija.

Iznos bespovratnih sredstava iz EFRR koji se dodjeljuje u okviru Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Podršku razvoju Centara kompetencija“, a osiguran je temeljem OPKK, iznosi 785.977.500,00 HRK.

Prihvatljivost prijavitelja

  • Model 1. A Prihvatljiv prijavitelj je organizacija za istraživanje i širenje znanja (izuzev javnih znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija) koja je registrirana u RH.
  • Model 1. B Prihvatljiv prijavitelj je poduzetnik koji je ovlašteni punomoćnik zajednice prijavitelja koji ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj.
  • Model 2. Prihvatljiv prijavitelj je poduzetnik koji vodi Inovacijski klaster (organizacija klastera) koji ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH.
  • Model 3. Prihvatljiv prijavitelj je pravni subjekt (jedinice lokalne/regionalne samouprave, gospodarska udruženja (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca), i poduzetničke potporne institucije sukladno Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14)), isključujući poduzetnike, koji ulaže u istraživačku infrastrukturu i ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj.

Rok za podnošenje prijave je do 18. listopada 2016. godine.

TIM4PIN Vam stoji na raspolaganju za konzultantsku pomoć u području pripreme, prijave i izvedbe Vašeg projekta. Slobodno nam se obratite na mail: centar@tim4pin.hr.