Pojam Leadership-a postao je jedan od najaktualnijih u posljednje vrijeme. Vodstvo je postalo važno ne samo u poslovnom nego i u privatnom okruženju. Stoga je važno objediniti sam pojam Leadership-a.

Leadership ili vodstvo podrazumijeva niz ključnih znanja i vještina potrebnih za kreiranje utjecaja i motiviranje drugih u svrhu ostvarivanja pozitivnih promjena. Lideri kreiraju svijet kojim drugi žele pripadati i to na osnovu svojeg utjecaja, integriteta i kongruentnosti.

Leadership obuhvaća:

  1. proaktivno kreiranje osobnih želja, potreba, uvjerenja i vrijednosti,
  2. osmišljavanje jasne vizije unutar šire slike,
  3. motiviranje drugih na uključivanje,
  4. razvijanje drugih ljudi kroz zajedničke projekte.

Lideri su pritom oni koji moraju motivirati, okupljati i poticati ljude da prerastu svoje osobne granice i postanu najbolja verzija sebe. Biti lider u poslovnom i privatnom okruženju zahtijeva stalno preispitivanje vlastitih granica i otvorenost za nova znanja. Lider se rijetko rađa, a puno češće postaje.

U današnjem okruženju novih tehnologija i globalizacije ispred lidera stoje brojni izazovi. Oni su većinom okrenuti održavanju motivacije, balansiranju privatnog i poslovnog, ali i stvaranju efikasnih timova u situacijama stalnih promjena na tržištu rada. Zato je nužno da lider njeguje svoju autentičnost i razvoj ljudi te da u potpunosti prebaci pažnju na ono što može i treba mijenjati.

Postoji često zabluda da je upravljanje i vođenje ista funkcija unutar organizacije dok u pravilu postoje velike razlike. Voditelji svoj autoritet ostvaruju zbog hijerarhije u kojoj djeluju, planiraju posao, donose odluke, delegiraju zadatke i drže se dokazanih načina rada. Za razliku od njih, lideri razumiju širu viziju, daju nove smjernice, a svoj autoritet duguju osobnoj karizmi i stručnosti. Upravljanje znači analiziranje, planiranje, organiziranje, komunikaciju i kontrolu dok je vodstvo nešto kompleksniji pojam pogotovo u smislu usmjeravanja prema ostvarenju zacrtanih ciljeva.

Lider vodi ljude na novi teritorij gdje promjena, rizik, vizija i kreativnost postaju dio svakodnevnog rada.

Od vizije do vrhunskih rezultata

Temeljne vještine Leadership-a odnose se na četiri osnovna segmenta koja je nužno dobro izbalansirati kako bi ostvarili cilj. Nužno je:

  1. graditi odnose,
  2. graditi osobnost,
  3. postizati planirano,
  4. predviđati buduće okolnosti i rješenja.

Četiri osnovne vještine obuhvaćaju široku lepezu različitih karakteristika koje su sve gotovo jednako važne kako bi postali dobar lider. Ukoliko previše brinete o osobnom razvoju i vlastitim emocijama i motivaciji možda nećete dovoljno brinuti o stvarnom ostvarenju ciljeva organizacije što će na kraju naštetiti i vama osobno. Da bi ostvarivali rezultate u osnovi je nužno da znate što utječe na postizanje ili ne postizanje ciljeva. U tome smo često usmjereni na primjećivanje onoga što se na površini vidi kao problem. Zato je dobro uvijek sagledati širu sliku i kvalitetno analizirati situaciju te u konačnici znati što učiniti u svrhu postizanja željenih promjena.

Na praktičnoj radionici Leadership-a bavit ćemo se upravo navedenim temama i pritom utvrditi kako dobro analizirati naše okružje i planski doći, korak po korak do onoga čemu težimo.

Melita Pavlek