MOJ EU PROJEKT – priručnik za pripremu i provedbu EU projekata

O OVOM IZDANJU

U ovom priručniku pronaći ćete informacije o mogućnostima financiranja projekata iz ESI fondova u razdoblju do kraja 2020. godine (N+3), o natječajima, vrstama ulaganja, te aktivnostima i troškovima prihvatljivim za financiranje. U priručniku se nalaze rješenja i upute za kvalitetnu prijavu, ugovaranje, praćenje i izvješćivanje o projektima, kao i poglavlje o mogućnostima financiranja projekata pomoću financijskih instrumenata.

U novom sedmogodišnjem razdoblju (2021 – 2027) Hrvatska ima na raspolaganju 24,2, milijarde eura, a metodologija pripreme i provedbe projekata iz EU izvora nije se mijenjala u odnosu na prethodno financijsko razdoblje.

Stoga je ovaj priručnik važan alat u svladavanju pravila i procedura pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU fondova i u predstojećem razdoblju.

Uz okvir europskih politika i detaljan sadržaj programa upoznat ćete se s izradom proračuna projekta, detaljima važnim za uspješno upravljanje projektom počevši od sadržaja sporazuma ako na provedbi sudjeluju dva i/ili više partnera, do uputa o kalkulaciji i evidentiranju troškova, osiguravanju revizorskog traga i pripremi redovitih izvještaja.

SPONZORI:

MOJ EU PROJEKT – priručnik za pripremu i provedbu EU projekata

Redovna cijena: 300 kn
Cijena s popustom: 150 kn
Teme: Strateški okvir za korištenje Europskim strukturnim i investicijskim fondovima, Operativni program konkurentnost i kohezija, Operativni program učinkoviti ljudski potencijali, Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske, Programi europske teritorijalne suradnje, Financijski instrumenti, Priprema projekata, Upravljanje projektom i ugovaranje, Osiguravanje revizorskog traga u provedbi projekata EU-a, Praćenje projekata EU-a u sustavu proračuna, Izvještavanje i praćenje provedbe
Broj stranica: 431
Izdanje: rujan 2018.
Autori: Ivana Maletić, Kristina Kosor, Katarina Ivanković Knežević, Zvonimir Savić, Saša Bukovac, Davorka Žagar, Nada Zrinušić, Božana Bešlić, Mladenka Karačić, Tea Japunčić

NARUČI KNJIGU ILI PRIRUČNIK

Naručiti možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail: prijave@tim4pin.hr
  • Telefonom: 01/5531-755, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815