Priprema, pozor, ERASMUS+

O OVOM IZDANJU

Kome je priručnik namijenjen?

U priručniku su na jednostavan i sažet način predstavljeni i objašnjeni najvažniji koraci u pripremi i provedbi Erasmus+ projekata s naglaskom na specifičnosti koje se pojavljuju u praksi.

Prijavljivati projekte na Erasmus+ mogu: Obrazovne ustanove (vrtići, škole, ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, visoka učilišta, ustanove za obrazovanje odraslih); ustanove u kulturi (muzeji, kazališta, državni arhivi, pučka otvorena učilišta, knjižnice), JLP(R)S, tijela lokalne i regionalne uprave te javne ustanove, organizacije civilnog društva, ustanove nadležne za rad s mladima, mladi i osobe koje rade s mladima, studenti, ostali zainteresirani.

Sve na jednom mjestu o pripremi i provedbi Erasmus+ projekata

 • Struktura programa Erasmus+ (KA1, KA2, KA3) i pregled ciljeva programa
 • Proračun programa Erasmus+ za 2017.
 • Pregled kriterija prihvatljivosti prijavitelja/sudionika/projekta/aktivnosti u okviru svih ključnih aktivnosti programa
 • Online registracija na ECAS portal
 • „Korak po korak“ praktične upute za popunjavanje aplikacijskog obrasca
 • Provedba projekata i izvještavanje
 • Najčešća računovodstvena pitanja
 • Primjeri dobre prakse i primjeri prijavne dokumentacije

Priprema, pozor, ERASMUS+

Redovna cijena: 210 kn
Cijena s popustom: 84 kn
Teme: Priprema projektnih prijedloga, Upute za ispunjavanje aplikacijskog obrasca, Provedba projekta, Primjeri dobre prakse
Broj stranica: 212
Izdanje: 2016.
Autori: Kristina Kosor, Ivana Petričko, Hrvoje Vargić, Ivana Soža Savić, Alen Halilović, Mladenka Karačić

NARUČI KNJIGU ILI PRIRUČNIK

Naručiti možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
 • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail: prijave@tim4pin.hr
 • Telefonom: 01/5531-755, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815