Procesni pristup obračunu troškova u sustavu zdravstva

O OVOM IZDANJU

Publikacija Procesni pristup obračunu troškova u sustavu zdravstva rezultat je empirijskog istraživanja na projektu „Poslovni procesi u implementaciji obračuna troškova u sustavu zdravstva“ financiranog od strane Sveučilišta u Zagrebu iz namjenskih sredstava Potpora znanstvenom i umjetničkom istraživanju za 2015. godinu te empirijskog istraživanja internih dokumenata Kliničkog bolničkog centra Zagreb (KBC Zagreb) koje se provodi od 2014. godine u okviru projekta br. 8509 „Accounting and financial reporting reform as a means for strengthening the development of efficient public sector financial management in Croatia“ financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Publikacija je namijenjena znanstvenoj i široj stručnoj kao i ostaloj zainteresiranoj javnosti kako bi se približila tema obračuna troškova u sustavu zdravstva i povećala informiranost i svjesnost o potrebi praćenja i upravljanja troškovima u javnim bolnicama te izračunu cijene koštanja zdravstvenih usluga. Publikacija ovakvog sadržaja nije do sada bila dostupna na hrvatskom jeziku te će njezino objavljivanje pomoći svim zainteresiranima u upoznavanju s metodologijom računovodstva troškova, ali i njegovim specifičnostima u sustavu javnog zdravstva.

Publikacija je strukturirana logičnim slijedom koji polazi od obilježja javnog zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj u kojem se ukratko opisuje zakonski okvir sustava zdravstva, financiranje javnog zdravstva te okvir računovodstva i financijskog izvještavanja koji se primjenjuje u javnom zdravstvenom sustavu. Naglasak je na potrebi razumijevanja i povezivanja načina i modela financiranja zdravstva i njemu primjerenog računovodstvenog i izvještajnog okvira namijenjenog eksternom izvještavanju s računovodstvenim i izvještajnim okvirom namijenjenom internom izvještavanju i usmjerenom donošenju upravljačkih odluka u zdravstvenim ustanovama.

U sljedećih šest poglavlja publikacije prezentirani su različiti pristupi obračunu troškova u sustavu zdravstva i primjeri primjene temeljeni na studijama slučaja domaćih i inozemnih autora. Drugo poglavlje publikacije prikazuje obilježja tradicionalne metode obračuna troškova i daje primjere primjene u pojedinim zdravstvenim ustanovama. Treće poglavlje sadrži teoretski prikaz razvoja metode obračuna troškova po aktivnostima (ABC metode) u sustavu zdravstva i navodi uspješne primjere u implementaciji s uočenim koristima za ustanove koje su ju implementirale. Četvrto poglavlje publikacije daje prikaz razvoja nove metode primjenjive u sustavu zdravstva koja je izvedenica iz metode obračuna troškova po aktivnostima i zasnovana je na vremenu utrošenom u pružanju zdravstvenih usluga.

Peto, šesto i sedmo poglavlje prikazuje studije slučaja koje se aplikativno bave primjenom metoda obračuna troškova u zdravstvenim ustanovama. Prezentirano je istraživanje kroz studije slučaja Italije gdje su prikazana tri različita odjela Sveučilišne bolnice u Trstu s primijenjenom metodologijom obračuna troškova po aktivnostima zasnovane na vremenu utrošenom u pružanju zdravstvenih usluga svakog odjela. Također je prezentirano računovodstveno praćenje pružanja zdravstvene usluge na razini doma zdravlja u Bosni i Hercegovini u području primarne zdravstvene zaštite pri čemu se prikazuje proces pružanja zdravstvene usluge i pripadajući troškovi primjenom obračuna troškova po aktivnostima (ABC metoda) i obračuna troškova po aktivnostima zasnovane na vremenu utrošenom u pružanju zdravstvenih usluga (TDABC metode) te prikazuje razlika između navedenih metoda. U sedmom poglavlju prikazan je model obračuna troškova na Klinici X Kliničkog bolničkog centra Zagreb (KBC Zagreb). Prikazani model je kombinacija tradicionalnog pristupa alokacije troškova, obračuna troškova po aktivnostima (ABC metoda) i obračuna troškova po aktivnostima zasnovanim na vremenu utrošenom u pružanju zdravstvenih usluga (TDABC metode). Pri izradi modela u procesu intervjuiranja napravljena je snimka poslovnih procesa kao podloga izradi modela koji odražava mogućnost obračuna troškova uvjetovanu specifičnostima poslovanja i postojećeg načina praćenja te evidencije troškova KBC-a Zagreb.

Urednica Izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky

Izdanje možete preuzeti: ovdje.

Procesni pristup obračunu troškova u sustavu zdravstva

Redovna cijena: 00 kn
Teme: Obilježja javnog zdravstvenog sustava Republike Hrvatske, Tradicionalni obračun troškova, Obračun troškova po procesima, ABC metoda temeljena na vremenu, Analiza primjene TDABC metode – studija slučaja Italije, Model izračuna troškova pruženih usluga prema ABC i TDABC metodi – studija slučaja u Bosni i Hercegovini, Model obračuna troškova prema procesima – slučaj Hrvatske
Broj stranica: 174
Izdanje: Zagreb, 2016.
Autori: Prof.dr.sc. Vesna Vašiček, Izv.prof.dr.sc. Ivana Dražić Lutilsky, Dr.sc. Martina Dragija, Izv.prof.dr.sc. Michele Bertoni, Izv.prof.dr.sc. Bruno De Rossa, Izv.prof.dr.sc. Guido Grisi Alessio Rebelli, Dr.sc. Jagoda Osmančević, Lucija Juroš

NARUČI KNJIGU ILI PRIRUČNIK

Naručiti možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail: prijave@tim4pin.hr
  • Telefonom: 01/5531-755, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815