Vodič za dobro upravljanje u javnom i neprofitnom sektoru

O OVOM IZDANJU

Riječ je o jedinstvenoj publikaciji koja na drugačiji i vrlo praktičan način opisuje financijsko upravljanje i sustav unutarnjih kontrola u praksi. Cilj publikacije je sažeto približiti svim čelnicima – upravljačima (načelnici, gradonačelnici, župani, voditelji, ravnatelji, predsjednici, članovi upravnih vijeća, nadzornih odbora, predstavničkih tijela i drugi) i zakonskim zastupnicima u neprofitnim organizacijama koncept koji se dobrim financijskim upravljanjem i sustavom unutarnjih kontrola uvodi, te značenje i svrhu njihovog uspostavljanja. Odgovornost za zakonito, namjensko i učinkovito korištenje sredstava je na čelnicima i zakonskim zastupnicima, a uspostavljanje dobrog sustava financijskog upravljanja im omogućava da se zaštite i prihvate svoju upravljačku odgovornost kao priliku, a ne opasnost.

S ciljem da se kroz svakodnevne poslove i odluke koje čelnici u proračunskom sustavu i zakonski zastupnici u neprofitnom sektoru donose ukaže na ulogu financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola, u ovoj publikaciji, taj sustav opisuje se kroz primjenu u osnovnim procesima: planiranje, izvršavanje, računovodstvo i izvještavanje. U svakom od procesa ukazuje se na ono što je najvažnije za čelnike i zakonske zastupnike, kako dobro i na zakonit način organizirati i provesti te procese u praksi.

Uz procese, za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunske korisnike naglašava se i uloga i značaj riznice za dobro financijsko upravljanje i sustav unutarnjih kontrola budući da poslovanje kroz sustav riznice u pravilu znači efikasniju kontrolu i racionalnije upravljanje prihodima i rashodima. Stoga, uvođenje riznice predstavlja jedan od izuzetno važnih instrumenata za unaprjeđenje financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola kod korisnika proračuna. Isti model poslovanja može se primijeniti i kod većih neprofitnih organizacija, posebice onih s ustrojenim podružnicama, stoga je riznični model upravljanja zanimljiv i njima.

Na kraju se daje pregled najčešćih nepravilnosti u radu proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika te javnih trgovačkih društava. Jasno se uočava da veliki dio nepravilnosti proizlazi iz nedostatka kontrola i slabo razvijenog financijskog upravljanja. Te nepravilnosti nisu nimalo bezazlene i iako se neke od njih događaju daleko od čelnika, krajnja odgovornost je na čelniku. Čelnik je taj koji mora uspostaviti preventivne mehanizme i na taj način spriječiti nepravilnosti.

Ovo je publikacija koja će pomoći svim čelnicima i zakonskim zastupnicima, ali i svim zaposlenicima, u lakšem razumijevanju financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola i u sagledavanju svih obveza koje kao čelnici i zakonski zastupnici po propisanom zakonodavnom okviru imaju.

SPONZORI:

Sponzori na knjigama EU i Vodic

Vodič za dobro upravljanje u javnom i neprofitnom sektoru

Redovna cijena: 290 kn
Cijena s popustom: 84 kn
Teme: Odgovornost čelnika u sustavu proračuna za dobar sustav poslovnog i financijskog upravljanja, Odgovornost zakonskog zastupnika neprofitne organizacije za dobar sustav financijskog upravljanja i kontrola, Što je važno za dobro i uspješno planiranje proračuna / financijskog plana proračunskog korisnika, Što je važno za dobru i uspješnu izradu financijskog plana neprofitne organizacije, Što je važno znati za dobro i uspješno izvršavanje proračuna / financijskog plana proračunskog korisnika, Što je važno znati za dobro i uspješno izvršavanje financijskog plana neprofitne organizacije, Zašto je važno imati dobar računovodstveni sustav, Izvještavanje u proračunskom i neprofitnom sustavu, Riznica kao model upravljanja – temeljne informacije za čelnike, Unutarnja revizija kao podrška radu čelnika, Najčešće nepravilnosti u radu – zamke koje rukovoditelji moraju znati izbjeći, Preporuke čelnicima u sustavu proračuna i zakonskim zastupnicima neprofitnih organizacija
Broj stranica: 147
Izdanje: rujan 2018.
Autori: Ivana Jakir Bajo, Ivana Maletić, Danijela Stepić

NARUČI KNJIGU ILI PRIRUČNIK

Naručiti možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail: prijave@tim4pin.hr
  • Telefonom: 01/5531-755, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815