Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.

MAGAZIN
TIM4PIN MAGAZIN 05/2023

TIM4PIN MAGAZIN 05/2023

96 stranica • svibanj 2023.

TEME

Računovodstvo • Porezi i doprinosi • Plaće i naknade • Pravo • Javna nabava • Europska Unija i fondovi • Lokalna samouprava • Poslovanje neprofitnih organizacija • Odgovori na pitanja • TIM4PIN Info

PRETPLATA UKLJUČUJE

  • Mjesečno tiskano i/ili on-line izdanje
  • Aktualne poslovne informacija TIM4PIN INFO
  • Neograničen broj pisanih savjeta
  • Jednokratni popust za webinar/seminar 20%
  • Informiranje o novinama putem web stranice i T4P newsletter

TIM4PIN MAGAZIN 05/2023


Sadržaj


1

Riječ urednika

Davor Vašiček

Računovodstvo
3

Računovodstvo pomoći u sustavu proračuna

Mladenka Karačić

16

Opskrba škola i skloništa za žene žrtve nasilja menstrualnim higijenskim potrepštinama

Katarina Nesterović, Martina Štefković, Hana Zoričić

Porezi i doprinosi
20

Ispravak i nadopuna Obrasca JOPPD

Mirjana Mahović Komljenović

Plaće i naknade
28

Pravo na doplatak za djecu u 2023. godini

Sanja Rotim

Pravo
34

Prednosni red kod provedbe ovrhe na novčanoj tražbini

Gordana Muraja

37

Provedba postupka prijave ozljede na radu za državne službenike i namještenike

Alan Vajda

42

Odgovornost državnih i lokalnih službenika za povrede službene dužnosti

Bernard Iljazović

47

Rad na određeno vrijeme kazališnih umjetnika

Dragan Zlatović

Javna nabava
51

Pojašnjenje i upotpunjavanje ponude

Sanja Badrov Ranić

57

Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Europska Unija i fondovi
59

Prvi poziv Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje (Interreg IPA Adrion) 2021. – 2027.

Davorka Žagar

Lokalna samouprava
63

Transparentnost rada lokalnog predstavničkog tijela

Željka Tropina

Poslovanje neprofitnih organizacija
69

Neka aktualna pitanja u radu i financiranju udruga

Odgovori na pitanja
75

Odgovori na pitanja

TIM4PIN Info
80

Tim4pin INFO