Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.

MAGAZIN
TIM4PIN MAGAZIN 7-8/2024

TIM4PIN MAGAZIN 7-8/2024

96 stranica • srpanj 2024.

TEME

Financije i financijsko poslovanje • Računovodstvo • Plaće i naknade • Porezi i doprinosi • Pravo • Javna nabava • Lokalna samouprava • Poslovanje neprofitnih organizacija • TIM4PIN Info

PRETPLATA UKLJUČUJE

  • Mjesečno tiskano i/ili on-line izdanje
  • Aktualne poslovne informacija TIM4PIN INFO
  • Neograničen broj pisanih savjeta
  • Jednokratni popust za webinar/seminar 20%
  • Informiranje o novinama putem web stranice i T4P newsletter

TIM4PIN MAGAZIN 7-8/2024


Sadržaj


1

Riječ urednika

Financije i financijsko poslovanje
3

Proljetni paket europskog semestra 2024 i Specifične preporuke upućene Hrvatskoj

Davor Galinec

7

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i financijskog plana za 2024. godinu

Tamara Kelković Benko, Danka Mihavljević

14

Javna objava informacija o trošenju sredstava

Tamara Kelković Benko, Danka Mihavljević

21

Obveza uspostave jedinstvenog računa proračuna

Tamara Kelković Benko, Danka Mihavljević

Računovodstvo
29

Nove sheme knjiženja od 1. siječnja 2025. prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

Martina Štefković, Katarina Nesterović, Danijela Stepić

34

Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna

Martina Štefković, Katarina Nesterović

Plaće i naknade
39

Kvotno zapošljavanje osoba s invaliditetom

Sanja Rotim

Porezi i doprinosi
46

Aktualna pitanja utvrđivanja poreza na kuće za odmor

Mirjana Mahović Komljenović

Pravo
52

Nova pravila za vođenje matične evidencije radnika

Bernard Iljazović

56

Rad na službenom putu

Gordana Muraja

Javna nabava
59

Jamstvo za ozbiljnost ponude – recentna praksa Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave

Kristina Zovko

63

Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Lokalna samouprava
65

Učinci ostavke u lokalnim jedinicama

Katarina Serdar

70

Materijalna prava lokalnih dužnosnika

Željka Tropina

Poslovanje neprofitnih organizacija
78

Odgovori na neka pitanja o poslovanju udruga

Vesna Lendić Kasalo

TIM4PIN Info
84

Tim4pin INFO