Ministarstvo financija objavilo je Uputu o knjigovodstvenom evidentiranju beskamatnog zajma JLP(R)S do visine poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata i prema raspoloživim sredstvima državnog proračuna.

Omogućivanje odgode i/ili obročne otplate nastalih i/ili dospjelih poreznih obveza, te uvođenjem mogućnosti oslobođenja poreznih obveznika podmirivanja poreznih obveza u cijelosti ili djelomično, temeljem dopuna Općeg poreznog zakona iz ožujka i travnja ove godine (Narodne novine, br. 32/20 i br. 42/20), dodatno je (uz utjecaj pandemije na ekonomiju) utjecalo na financiranje JLP(R)S u smislu smanjenja prihoda od poreza.

Izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2020. (Narodne novine, br. 42/20), koje su pratile dopune Općeg poreznog zakona, propisano je da će u ovim uvjetima Republika Hrvatska osigurati sredstva beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZZO-u i HZMO-u za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Uz navedene mjere oslobađanja, odgode i/ili obročne otplate poreza i prireza, jedinicama je dana mogućnost uzimanja beskamatnog zajma do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata i prema raspoloživim sredstvima državnog proračuna.

Naputkom o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u (Narodne novine, br. 46/20) propisan je način ostvarivanja prava na beskamatni zajam, sustav izvještavanja te način vođenja evidencija.

Uputa Ministarstva financija je dostupna na poveznici.

Našim pretplatnicima i dalje smo na raspolaganju na pitajcentar@tim4pin.hr

Ujedno, preporučujemo pretplatu na TIM4PIN magazin za 2020. godinu – u pretplatu je uključen neograničen broj pisanih savjeta!