Predmet natječaja je investicija u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja.

Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi troškovi

• gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crone stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav, itd.)

Ukupna sredstva javne potpore iznose 370.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost javne potpore po projektu je 1.125.000,00 HRK, a najviša 112.500.000,00 HRK.

Rok za podnošenje potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 27. srpnja 2016. godine do 27. listopada 2016. godine.

TIM4PIN Vam stoji na raspolaganju za konzultantsku pomoć u području pripreme, prijave i izvedbe Vašeg projekta. Slobodno nam se obratite na mail: centar@tim4pin.hr.