Porezni propisi (Zakon o porezu na dohodak i Pravilnik o porezu na dohodak) izmijenjeni su krajem studenog 2018. (NN, br. 106/18). Pravilnik donosi novine s primjenom od 1. prosinca 2018. u okviru novog oblika nagrađivanja radnika. Konkretno, Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN, br. 106/18) definiran je novi oblik neoporezivog nagrađivanja zaposlenika. U Pravilniku o porezu na dohodak (NN, br. 10/17 i 128/17), u članku 7. stavku 2. iza r.br. 31. dodaje se r.br. 32. koji glasi:

RB Opis Koef. Iznos
32. Nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) 2,0 do 5.000,00 kuna godišnje

Dakle, od 1. prosinca 2018. mogu se neoporezivo isplatiti nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do 5.000,00 kn godišnje.

Pitanje koje se potom nameće jest dopušteni način isplate takvog primitaka. On je definiran člankom 92. Pravilnika, stavkom 3. točkom 5. podtočkom 5.4., kojim propisuje da se nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) na koje se do propisanog iznosa ne plaća porez na dohodak, mogu isplatiti na žiroračun.

Također, definirale su se i dopune oko izvještavanja, konkretno Prilog 4. Pravilnika Neoporezivi primici / primici koji se ne smatraju dohotkom JOPPD-a.

PRILOG 4.

Oznaka 4. Neoporezivi primici / primici koji se ne smatraju dohotkom
63 Nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)

U slučajevima isplata ovih nagrada u iznosima većim od 5.000,00 kn godišnje, isti se pribrajaju plaći za dotični mjesec, odnosno obračunavaju se kao plaća (porezi i doprinosi).

Kako se ova nova odredba nije stigla pregovorima definirati nijednim kolektivnim ugovorom u javnim i državnim službama, ako se, prema našem mišljenju, raspolaže vlastitim prihodima, potrebno je internim aktima (odluke i sl.) urediti ostvarivanje ovog prava svojim zaposlenicima. S obzirom da je ova novina u potencijalnim pravima povezana s mogućnostima financiranja iz vlastitih prihoda podsjećamo da je u pogledu trošenja tih sredstava moguća fleksibilizacija (povezanost rashoda s razinom naplaćenih prihoda) u odnosu na usvojene financijske planove/proračune.

Neprofitne službe, koje u primjeni nemaju nijedan kolektivni ugovor, mogu isplatiti svojim zaposlenicima navedene nagrade, neoporezivo do 5.000,00 kn.

Da bi se porezno priznala isplata te nagrade, važno je dodijeliti je svim zaposlenicima, pri čemu je moguće da se jednima dodijeli veći iznos, a drugima manji iznos, za što treba postojati objektivno obrazloženje. Primjerice, dobar primjer podloge za isplatu ovih nagrada je ocjena zaposlenika od poslodavca, odnosno drugih zaposlenika, pri čemu iznosi između zaposlenika mogu uvelike varirati.

Više o navedenoj temi pročitati u novom TIM4PIN Magazinu br. 12. i na dolazećoj radionici!