Sukladno Zakonu o javnoj nabavi nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova, a nabava male vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost manja od europskih pragova.

Europska komisija na temelju delegirane ovlasti iz EU direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ donijela je sljedeće Uredbe kojima se mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti):

• Uredba Komisije (EU) 2015/2340 оd 15. prosinca 2015. o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-330 od 16. 12. 2015.)
• Uredba Komisije (EU) 2015/2341 оd 15. prosinca 2015. o izmjeni Direktive 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora(SL EU L-330 od 16. 12. 2015.)
 Uredba Komisije (EU) 2015/2342 оd 15. prosinca 2015. o izmjeni Direktive 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-330 od 16. 12. 2015.)

Objavljena je i KOMUNIKACIJA KOMISIJE – Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL EU C-418 od 16. 12. 2015.) u kojoj su nove vrijednosti europskih pragova iz gore navedenih Uredaba preračunate u kune.

Primjena novih vrijednosti EU pragova obvezujući su za sve naručitelje od 1. siječnja 2016. godine.