Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na državni proračun, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te izvanproračunske korisnike državnog proračuna i izvanproračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz skupine I.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, odnosno 23.3.2022.g., a time i prestaje važiti Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20 i 32/21). Prvi financijski izvještaji na obrascima iz ovoga Pravilnika predavat će se za prvo izvještajno razdoblje u 2022. godini.

Detalje o novom Pravilniku možete pronaći u najnovijem broju »Narodnih novina«