TIM4PIN izdao je novi priručnik za proračunske korisnike – Primjena Računskog plana proračuna – obrazloženja i primjeri knjiženja za 2022. godinu.

Svakodnevni zahtjevi računovođama za praćenjem proračunskih procesa, povećani zahtjevi za izvještavanjem od strane EU i državne statistike i novonastalih poslovnih događaja sve su intenzivniji i složeniji. Tome u mnogome doprinose izvanredne situacije i okolnosti uzrokovane pandemijom i elementarnim nepogodama razornih potresa.

To su razlozi koji su nas ponukali na izdavanje ovoga praktičnog priručnika. U njemu su, osim temeljnih pravila knjiženja u financijskom računovodstvu za početnike, sadržani brojni primjeri i obrazloženja knjiženja novih, specifičnih i složenih događaja i transakcija koje u sustavu proračuna moraju biti evidentirane istovjetno kod svih subjekata. To se osigurava unificiranom primjenom Računskog plana proračuna čija važeća verziju i za 2022. godinu je primijenjena u ovom priručniku.

Ovaj priručnik dostupan je čitateljima u tiskanom izdanju. Čitateljima koji izraze potrebu dostavit ćemo dodatno i elektroničko izdanje priručnika, kao i važećeg Računskog plana proračuna u excel formatu. Radi se o aktualnoj verziji koja je u potpunosti primjenjiva i u tekućoj proračunskoj godini.

Cijena priručnika iznosi 350,00 kn (PDV uključen), a narudžbu možete napraviti putem našeg on-line obrasca.