Sukladno indikativnom godišnjem planu objave poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, uskoro se očekuje otvaranje dvaju natječaja financiranih iz Europskog socijalnog fonda koje ukratko predstavljamo u nastavku.

Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, u nadležnosti Ministarstva kulture, provodit će se okviru specifičnog cilja 11.ii.1 Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Cilj poziva bit će razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje civilnog i javnog sektora. Financirat će se aktivnosti jačanja kapaciteta relevantnih dionika u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanje javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, razvoj i/ili uspostava novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi, planiranje priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa te razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi.

Prihvatljivi korisnici:

  • organizacije civilnog društva (umjetnička organizacija; udruga/savez udruga),
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (jedinice lokalne samouprave prihvatljivi su prijavitelji isključivo u onim gradovima i općinama čiji je broj stanovnika manji od 10.000),
  • javne ustanove u kulturi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Bespovratna sredstva namijenjena za cijeli Poziv iznose 23.040.000 kuna, dok se po jednom projektu može ostvariti od 550.000 do 2.500.000,00 kuna. Intenzitet potpore iznosit će 100%, što znači da prijavitelji i partneri neće morati osigurati vlastita sredstava za provedbu projekta.

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina objavit će Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Cilj poziva bit će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama. Financirat će se aktivnosti kao što su dokvalifikacija, prekvalifikacija i stjecanje stručnih znanja pripadnika ciljane skupine, te razvoj mekih i transverzalnih vještina. Prihvatljivi će također biti troškovi vezani uz razvoj individualiziranog pristupa u pružanju usluga mentorstva korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu, kao i troškovi jačanja kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada za pripadnike ciljnih skupina.

Prihvatljivi korisnici:

  • jedinice lokalne samouprave i regionalne (područne) samouprave,
  • neprofitne organizacije,
  • organizacije civilnog društva.

Bespovratna sredstva namijenjena za cijeli poziv iznose 99.918.750 kuna, dok se po jednom projektu može ostvariti od 350.0000 do 1.500.000 kuna. Intenzitet potpore iznosit će 100%, što znači da prijavitelji neće morati osigurati vlastita sredstava za provedbu projekta.

Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

Uz navedene natječaje Ministarstva kulture te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Europski socijalni fond financirat će također natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja pod nazivom Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju.

Cilj poziva bit će unapređenje kvalitete stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa kroz razvoj modela učenja kroz rad (engl. work based learning) te povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa omogućavanjem stjecanja radnog iskustva studentima.

Zainteresirani za taj natječaj mogu se priključiti nedavno otvorenom javnom savjetovanju o prijedlogu ključnih elemenata poziva na dostavu projektnih prijedloga. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja (poveznica) zaključno do 7. listopada 2017.

Izvor: www.esf.hr