Obveze prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti u veljači

Poštovani korisnici!
Pred vama su obveze propisane Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18).
Do 28. veljače 2023. proračunski korisnici nadležnom ministarstvu, odnosno drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije ili nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu.
Podsjetnik na popunjavanje Izjave s osvrtom na posebnosti slijedom primjene novog Zakona […]

6. veljače, 2023|Financije i računovodstvo|

Proračunsko računovodstvo u siječnju

Poštovani korisnici,
u nastavku Vam, na jednom mjestu, prenosimo najvažnije dokumente i aktualnosti  objavljene u siječnju, uz želje da ovaj računovodstveno zahtjevan period uspješno privedemo kraju!

Uputa o načinu evidentiranja rashoda za električnu i toplinsku energiju sukladno Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije 

Euro-prijelaz s 2022. na 2023. godinu

Okružnica o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, […]

22. siječnja, 2023|Financije i računovodstvo|

Promjena adrese poslovnog sjedišta

Poštovani korisnici,
obavještavamo vas da je nova adresa poslovnog sjedišta TIM4PIN-a d.o.o. za savjetovanje, kao i Centra za razvoj javnog i neprofitnog sektora TIM4PIN, Gajeva ulica 51/1, 10 000 Zagreb.
Ljubazno molimo da ažurirate svoje evidencije te da poštu od sada šaljete na navedenu adresu ili na adresu ureda, u hotel Westin, I.Kršnjavoga 1/II, 10 000 Zagreb.
Unaprijed hvala!
Vaš TIM4PIN

15. rujna, 2022|Uncategorized|

Povećanje osnovice plaća u državnim i javnim službama od 1. svibnja 2022. godine

Dogovorom Vlade RH i sindikata zaposlenih u javnim i državnim službama osnovica plaća se od 1. svibnja povećava za 4 posto. Također, povećana je i naknada za prijevoz, s 1 na 1,35 kuna po prijeđenom kilometru te s ugrađenim korektivnim mehanizmom od 10%, uslijed mogućih daljnjih povećanja cijena goriva. Uvećan je i dodatak za sistematske preglede, […]

27. travnja, 2022|Financije i računovodstvo|

Na snazi je novi Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na državni proračun, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te izvanproračunske korisnike državnog proračuna i izvanproračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz skupine I.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u […]

25. ožujka, 2022|Financije i računovodstvo|

Podsjetnik obveznicima predaje objedinjenog godišnjeg izvješća o nepravilnostima

Preostalo je još tjedan dana do roka dostave objedinjenog godišnjeg izvješća o nepravilnostima. Prema Članku 43. stavku 4. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15, 102/19) i odredbama Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (NN broj 78/20) odgovorne osobe nadležnih ministarstava i drugih državnih […]

24. ožujka, 2022|Financije i računovodstvo|

Uputa o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru

Ministarstvo financija glavni je koordinator aktivnosti koje se provode u okviru Koordinacijskog odbora za prilagodbu opće države u procesu zamjene hrvatske kune eurom.
Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države izradio je dokument Uputa o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru s ciljem jednoobraznog postupanja subjekata opće države u njihovim aktivnostima i […]

4. ožujka, 2022|Financije i računovodstvo|

Novo izdanje TIM4PIN-a u prodaji – Primjena Računskog plana proračuna

TIM4PIN izdao je novi priručnik za proračunske korisnike – Primjena Računskog plana proračuna – obrazloženja i primjeri knjiženja za 2022. godinu.
Svakodnevni zahtjevi računovođama za praćenjem proračunskih procesa, povećani zahtjevi za izvještavanjem od strane EU i državne statistike i novonastalih poslovnih događaja sve su intenzivniji i složeniji. Tome u mnogome doprinose izvanredne situacije i okolnosti uzrokovane […]

21. siječnja, 2022|Financije i računovodstvo|

Sastavljanje i predaja financijskih izvještaja u sustavu proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021.

Ministarstvo financija objavilo je Okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021 (KLASA: 400-02/21-01/25; URBROJ: 513-05-03-21-3; Zagreb, 1. listopada 2021.).
Financijski izvještaji koji se sastavljaju za razdoblje od 1. siječnja […]

5. listopada, 2021|Financije i računovodstvo|

Preselili smo na novu lokaciju!

Poštovani korisnici,

obavještavamo vas da smo preselili ured na novu lokaciju.

Od 1. listopada 2021. možete nas naći u hotelu Westin, 2. kat, Kršnjavoga 1,  Zagreb.

Zbog preseljenja naša fiksna linija bit će izvan funkcije nekoliko dana pa vas molimo da nas kontaktirate putem elektroničke pošte ili na mobilne linije: 099/3037-677, 099/3751-641.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

Vaš TIM4PIN

1. listopada, 2021|Uncategorized|