Uputa o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu

Poštovani korisnici,
u petak, 17. ožujka, Ministarstvo financija objavilo je Uputu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti za ministarstva, državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Sadržaj objavljenje upute dostupan je na sljedećoj poveznici: Uputa o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu
Vaš Tim4pin

20. ožujka, 2023|Uncategorized|

Obveze prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti u veljači

Poštovani korisnici!
Pred vama su obveze propisane Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18).
Do 28. veljače 2023. proračunski korisnici nadležnom ministarstvu, odnosno drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije ili nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu.
Podsjetnik na popunjavanje Izjave s osvrtom na posebnosti slijedom primjene novog Zakona […]

6. veljače, 2023|Financije i računovodstvo|

Proračunsko računovodstvo u siječnju

Poštovani korisnici,
u nastavku Vam, na jednom mjestu, prenosimo najvažnije dokumente i aktualnosti  objavljene u siječnju, uz želje da ovaj računovodstveno zahtjevan period uspješno privedemo kraju!

Uputa o načinu evidentiranja rashoda za električnu i toplinsku energiju sukladno Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije 

Euro-prijelaz s 2022. na 2023. godinu

Okružnica o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, […]

22. siječnja, 2023|Financije i računovodstvo|

Promjena adrese poslovnog sjedišta

Poštovani korisnici,
obavještavamo vas da je nova adresa poslovnog sjedišta TIM4PIN-a d.o.o. za savjetovanje, kao i Centra za razvoj javnog i neprofitnog sektora TIM4PIN, Gajeva ulica 51/1, 10 000 Zagreb.
Ljubazno molimo da ažurirate svoje evidencije te da poštu od sada šaljete na navedenu adresu ili na adresu ureda, u hotel Westin, I.Kršnjavoga 1/II, 10 000 Zagreb.
Unaprijed hvala!
Vaš TIM4PIN

15. rujna, 2022|Uncategorized|

Povećanje osnovice plaća u državnim i javnim službama od 1. svibnja 2022. godine

Dogovorom Vlade RH i sindikata zaposlenih u javnim i državnim službama osnovica plaća se od 1. svibnja povećava za 4 posto. Također, povećana je i naknada za prijevoz, s 1 na 1,35 kuna po prijeđenom kilometru te s ugrađenim korektivnim mehanizmom od 10%, uslijed mogućih daljnjih povećanja cijena goriva. Uvećan je i dodatak za sistematske preglede, […]

27. travnja, 2022|Financije i računovodstvo|

Na snazi je novi Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na državni proračun, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te izvanproračunske korisnike državnog proračuna i izvanproračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz skupine I.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u […]

25. ožujka, 2022|Financije i računovodstvo|

Podsjetnik obveznicima predaje objedinjenog godišnjeg izvješća o nepravilnostima

Preostalo je još tjedan dana do roka dostave objedinjenog godišnjeg izvješća o nepravilnostima. Prema Članku 43. stavku 4. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15, 102/19) i odredbama Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (NN broj 78/20) odgovorne osobe nadležnih ministarstava i drugih državnih […]

24. ožujka, 2022|Financije i računovodstvo|

Uputa o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru

Ministarstvo financija glavni je koordinator aktivnosti koje se provode u okviru Koordinacijskog odbora za prilagodbu opće države u procesu zamjene hrvatske kune eurom.
Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države izradio je dokument Uputa o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru s ciljem jednoobraznog postupanja subjekata opće države u njihovim aktivnostima i […]

4. ožujka, 2022|Financije i računovodstvo|

Novo izdanje TIM4PIN-a u prodaji – Primjena Računskog plana proračuna

TIM4PIN izdao je novi priručnik za proračunske korisnike – Primjena Računskog plana proračuna – obrazloženja i primjeri knjiženja za 2022. godinu.
Svakodnevni zahtjevi računovođama za praćenjem proračunskih procesa, povećani zahtjevi za izvještavanjem od strane EU i državne statistike i novonastalih poslovnih događaja sve su intenzivniji i složeniji. Tome u mnogome doprinose izvanredne situacije i okolnosti uzrokovane […]

21. siječnja, 2022|Financije i računovodstvo|

Sastavljanje i predaja financijskih izvještaja u sustavu proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021.

Ministarstvo financija objavilo je Okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021 (KLASA: 400-02/21-01/25; URBROJ: 513-05-03-21-3; Zagreb, 1. listopada 2021.).
Financijski izvještaji koji se sastavljaju za razdoblje od 1. siječnja […]

5. listopada, 2021|Financije i računovodstvo|