O nama

PAS_8654
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje

OIB: 83718300522
MB: 2929236
IBAN: HR3323400091110546815
Direktor: Jan Vašiček
Djelatnost: Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Centar za razvoj javnog i neprofitnog sektora TIM4PIN

OIB: 62997886201
MB: 2853973
IBAN: HR6923400091110516194
Predsjednik Centra: prof. dr. sc. Davor Vašiček
Djelatnost: Djelatnosti strukovnih članskih organizacija

GLAVNE AKTIVNOSTI

  • Stručna i kontinuirana izobrazba djelatnika u javnom i neprofitnom sektoru kroz organizaciju seminara, stručnih savjetovanja, konzultacija i drugih oblika stručnog usavršavanja
  • Izdavanje stručnih publikacija (časopisa i knjiga)
  • Informiranje korisnika o razvoju proračunskih procesa, sustavu financijskog upravljanja i reformama u javnom i neprofitnom sektoru
  • Priprema i provedba projekata financiranih iz EU fondova i drugih izvora
  • Savjetodavna djelatnost u području financija i računovodstva, javne nabave, radnog prava, poreza i doprinosa i dr.
  • Ostvarivanje suradnje s domaćim i međunarodnim stručnim organizacijama

PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

• TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje nositelj je ovlaštenja KLASA: UP/I-406-01/13-01/04, URBROJ: 517-08-04-02-03-21-36 (Važi do: 15.03.2025.) za provođenje izobrazbe u području javne nabave i vodi se u Registru nositelja programa izobrazbe pod evidencijskim brojem 24.

PROGRAMI USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

• provode se u obliku poludnevnih (4 nastavna sata), jednodnevnih (8 nastavnih sati) ili dvodnevnih (16 nastavnih sati) programa u obliku predavanja i/ili radionica
• pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave

AKTIVNOSTI STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA OVLAŠTENIH REVIZORA

• TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje nositelj je prethodne suglasnosti na Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2021. godinu (KLASA: 450-01/20-01/788; URBROJ: 513-11-20-3, od 29. prosinca 2020.).
• Objavljeni programi aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja sadrže satnicu i mogući broj bodova stalnog stručnog usavršavanja koji polaznici ostvaruju po svakom području usavršavanja.

O NAMA

Centar za razvoj javnog i neprofitnog sektora TIM4PIN neprofitna je organizacija utemeljena na ideji i potrebi sustavnog organiziranja i povezivanja ekspertnih i znanstvenih potencijala specijaliziranih za područja financija, računovodstva, revizije, prava i menadžmenta u javnom i neprofitnom sektoru.

Skraćeni naziv Centra glasi: TIM4PIN što simbolično odražava jedinstvo stručnjaka (TIM) angažiranih na razvoju proračunskog i neprofitnog sektora (PIN).

Predsjednik Centra: prof. dr. sc. Davor Vašiček

Centar izdaje TIM4PIN MAGAZIN – jedini specijalizirani časopis koji je u cijelosti usmjeren na aktualne financijske, ekonomske i pravne teme s područja poslovanja hrvatskog javnog i neprofitnog sektora. Bogatim i aktualnim sadržajem časopisa, uredništvo želi osigurati pouzdan i pravodoban vodič i priručnik za rješavanje problema u svakodnevnom radu proračunskih i izvanproračunskih korisnika, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitnih organizacija te komunalnih i drugih trgovačkih društava u javnom sektoru.

Centar TIM4PIN je za obavljanje tržišnih i oporezivih djelatnosti utemeljio svoje specijalizirano društvo s ograničenom odgovornošću: TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje. Društvo je u stopostotnom vlasništvu Centra TIM4PIN što znači da eventualno ostvarena dobit društva pripada u cijelosti Centru te će služiti isključivo financiranju neprofitnih djelatnosti Centra.

ŽELIM PRIMATI
NEWSLETTER!