Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ gdje prijaviteljima na raspolaganju stoji ukupno 1,14 milijardi kuna bespovratnih sredstava. Kroz Poziv se mogu financirati ulaganja u opremu, strojeve i/ili infrastrukturu, digitalizaciju i usavršavanje radnika poduzećima u sektoru C prerađivačke industrije.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK, dok je najviši iznos potpore 7.500.000,00 HRK.

Rok za podnošenje projektnih prijava započinje 30. 4.2021. i traje do 31. 5.2021. godine, do 16:00 sati.

Uvjeti prihvatljivosti:

1. prijavitelj registriran u sektoru C (Prerađivačka industrija) pri čemu se projektne aktivnosti odvijaju u predmetnom sektoru
2. prijavitelj ima pozitivan EBITDA-u u 2019. godini ili 2020. godini, pri čemu prijavitelji sami biraju referentnu godinu i dostavljaju GFI odnosno Obrazac DOH za odabranu godinu
3. minimalni udio kapitala i rezervi u pasivi iznosi 10% prema GFI za odabranu referentnu godinu
4. prijavitelj ima najmanje jednog zaposlenog temeljem sati rada u odabranoj referentnoj godini

Prihvatljive aktivnosti:

1. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva te time i povećanju proizvodnje, povećanju izvoza i očuvanju postojećih te stvaranju novih radnih mjesta
2. Unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja MSP-ova, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva, u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te stvaranje novih radnih mjesta
3. Savjetodavne usluge povezane s projektom koje pružaju vanjski konzultanti, a koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika.
4. Usavršavanje djelatnika povezano s projektom s ciljem operacionalizacije projektnih aktivnosti i njihovog uvođenja u poslovanje prijavitelja
5. Prateće aktivnosti povezane s projektom

Poziv je objavljen u modalitetu privremenog poziva što znači da se ocjenjuju svi prijavljeni projekti (NIJE METODA NAJBRŽEG PRSTA). Ključni dio projekta usmjeren je na ulaganja u nove strojeve, opremu kao i infrastrukturno ulaganje kroz regionalnu potporu koja za mikro i male poduzetnike iznosi 45%, a za srednje poduzetnike 35%. Ostale projektne troškove, a koji uključuju trošak pripreme projektne dokumentacije, savjetodavne usluge pisanja projektne prijave, usavršavanja i slično mogu se dodijeliti do 75% prihvatljivih troškova.

Ukoliko kroz predmetni Poziv planirate ulaganja u infrastrukturu, naglašavamo kako je potrebno pribaviti potrebna rješenja i dozvole te savjetujemo žurno poduzimanje svih potrebnih koraka za ishođenje istih.

Više informacija o natječaju možete dobiti na linku.

Obratite nam se s povjerenjem!