Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je 23. studenog 2015. Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu. Prijave su otvorene do 23. prosinca 2015. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje iznosi 100.000 kn, a najviši 1.000.000 kn.

Tko se može prijaviti?

Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, samostalni umjetnici, udruge i sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području RH.

Što je Ruksak (pun) kulture?

Ruksak (pun) kulture je umjetničko-edukativni program vezan uz umjetnost i kulturu, a u hrvatskim vrtićima i školama provodit će ga stručnjaci autori različitih umjetničkih praksi ili studenti umjetničkih akademija i drugih fakulteta koje pokrivaju područje Poziva.

Predložene radionice i programi trebaju pokrivati područje izvedbenih umjetnosti, likovnu umjetnost, filmsku umjetnost, književnost i kulturnu baštinu.

Koji su ciljevi Poziva?

Sadržaj radionica i programa, uključujući njihova specifična područja, treba biti usklađen sa sljedećim ciljevima Nacionalnoga okvirnog kurikuluma:

• poticanje i unaprjeđivanje intelektualnog, tjelesnog, estetskog, društvenog, moralnog i duhovnog razvoja učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima

• razvijanje svijesti učenika o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske i nacionalnog identiteta

• promicanje i razvijanje svijesti o hrvatskome jeziku kao bitnomu čimbeniku hrvatskog identiteta,

sustavno njegovanje hrvatskoga standardnog (književnog) jezika

• odgajanje i obrazovanje učenika u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima,

ljudskim pravima te pravima djece, njihovo osposobljavanje za življenje u multikulturnome svijetu, za poštovanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskome razvoju društva

• poticanje i razvijanje samostalnosti, samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti u učenika.

Prijavnica se može preuzeti na internetskoj adresi www.min-kulture.hr, a više informacija o Pozivu potražite na: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=13050

Više o nadolazećim natječajima u okviru Europskog socijalnog fonda pročitajte u TIM4PIN Magazinu br. 12/2015.