Vlada Republike Hrvatske je, ispunjavajući obveze koje proizlaze iz novog Zakona o udrugama, na sjednici održanoj 5. ožujka 2015. godine donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, br. 26/15).

Ured za udruge Republike Hrvatske je objavio Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, kao prvi korak konkretne podrške. Priručnik sadrži i ogledne obrasce natječajne dokumentacije, kao uputu davateljima financijskih sredstava. Uz samu objavu Priručnika planirano je održavanje niza aktivnosti savjetovanja i izobrazbe za davatelje financijskih sredstava iz javnih izvora koji su dužni s odredbama Uredbe uskladiti svoje opće akte kojima se uređuje financiranje i ugovaranje programa i projekata.

Priručnik je namijenjen tijelima državne uprave, Vladinim uredima i tijelima, drugim javnim institucijama, ali i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkim društvima a u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim pravnim osobama kojima je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i drugim pravnim osobama kada iz javnih izvora financiraju programe i projekte udruga, doniraju, tj. sponzoriraju udruge.

Priručnik možete pronaći ovdje.

Popis obrazaca i poveznice na obrasce nalaze se ovdje.