Državna riznica Ministarstva financija objavila je 2. srpnja Okružnicu o predaji financijskih izvještaja proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015.

Okružnicom su definirani financijski izvještaji koji se predaju, te rokovi predaje, a financijske izvještaje mogu predavati isključivo proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se nalaze na popisu iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva financija. Također su iznesena i određena pojašnjenja vezana za popunjavanje PR-RAS obrasca.

Okružnicu možete preuzeti ovdje.