Ministarstvo financija objavilo je na svojim internetskim stranicama Okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017.

Okružnicom su definirane obveze i rokovi predaje financijskih izvještaja te način predaje financijskih izvještaja. Dan je i pregled financijskih izvještaja po skupinama obveznika za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017.

Okružnicu u cijelosti preuzmite ovdje.