Europska komisija 13. srpnja 2021. otvorila je natječaj za program LIFE za 2021. godinu.

LIFE je jedini EU program u potpunosti posvećen zaštiti okoliša, očuvanju prirode i djelovanju u području klime, a u cijelosti doprinosi ostvarivanju svrhe i ciljeva Europskog zelenog plana.

U novom programskom razdoblju 2021.-2027. sredstva za program povećana su u odnosu na prethodno razdoblje, a radi se o proračunu od 5.432 milijarde eura.

Kroz tematsko područje OKOLIŠ, kojem je i dalje namijenjena glavnina sredstava LIFE proračuna – 3.488 milijarde eura, sufinancirat će se projekti iz potprograma Priroda i bioraznolikost te Kružno gospodarstvo i kvaliteta života. U okviru tematskog područja DJELOVANJE U PODRUČJU KLIME (1.944 milijarde eura) sufinancirat će se projekti iz potpodručja Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama i potpodručja Prijelaz na kružnu energiju, kao noviteta ovog programskog razdoblja.

Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije, a prijave se od ove godine vrše putem Funding & Tenders Portala, kao integrirane ulazne točke za sudionike u financijskim programima i natječajima kojima upravljaju Europska komisija i druga EU tijela.

LIFE program je centralizirani program Europske unije za čije upravljanje i provedbu je nadležna agencija CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). Nacionalna kontakt točka u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) koja je zadužena za informiranje i pružanje podrške prijaviteljima.

Natječaji za bespovratna sredstva nalaze se ovdje na Funding & Tenders portalu, a prijavne faze te rokove prijave za pojedine potprograme i vrste projekata možete pogledati na poveznici.