Opći cilj: Socijalno uključivanje i unaprjeđenje kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima.

Specifični ciljevi: 

 • Poboljšanje socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina osoba starijih od 54 godine
 • Povećanje vidljivosti starijih osoba i prepoznavanje njihovih potencijala u svrhu veće socijalne uključenosti
 • Jačanje kapaciteta kulturnih djelatnika i umjetnika za rad  usmjeren na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine

Ciljne skupine Poziva: 

 1. osobe starije od 54 godine
 2. stručnjaci iz područja kulture i umjetnosti.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 100.000,00 HRK, a najviši iznos iznosi 1.000.000,00 HRK. 

Intenzitet potpore po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/ partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekta iz vlastitih sredstava.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • umjetnička organizacija;
 • udruga u području kulture i umjetnosti;
 • zaklada;
 • zadruga koja u svom temeljnom aktu ima navedenu kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost;
 • ustanova u kulturi;
 • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi partneri:

 • umjetnička organizacija;
 • udruga u području kulture i umjetnosti i/ili u području socijalne djelatnosti;
 • zaklada;
 • zadruga koja u svom temeljnom aktu ima navedenu socijalnu i/ili kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost;
 • ustanova u kulturi;
 • jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:

 • priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine;
 • Promidžba i vidljivost;
 • upravljanje projektom i administracija.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog privremenog poziva za dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijedloga 24. 07. 2017. 

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1410