Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavili su novi natječaj, vrijedan 1.000.000.000 kuna, a gotovo polovica tog iznosa namijenjena je izgradnji, rekonstrukciji i opremanju dječjih vrtića. Ostatak raspoloživog novca osiguran je za vatrogasne domove, sportske terene, javne prometne površine i sličnu infrastrukturu koja će ruralni prostor učinili poželjnim mjestom za život i rad. Prijave se zaprimaju od 2. kolovoza do 14. rujna 2018.

Natječaj za tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu dio je mjere 7 Programa ruralnog razvoja RH,  namijenjene općinama i gradovima, a financira pokretanje, poboljšanje te proširenje brojnih usluga koje lokalnom stanovništvu unapređuju kvalitetu života.

Svi projekti provode se u naseljima do 5.000 stanovnika. Potencijalni korisnici su udruge, jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, lokalne vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima, LAG-ovi, javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija i škole.

Ulaganja se moraju odnositi na dječje vrtiće, zajedničke projekte vatrogasnih domova i lokalnu infrastrukturu. Intenzitet javne potpore iznosi 80% do 100% ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave. Najniža vrijednost potpore iznosi 15.000 EUR, a najviša vrijednost potpore iznosi 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Za zajedničke projekte najniža vrijednost potpore iznosi 45.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost potpore iznosi 2.000.000 EUR.

Više o natječaju pogledajte ovdje.