Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je novi natječaj iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Poziv “Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb” ima za cilj pružanje usluga socijalno ugroženim skupinama koje trebaju adekvatnu pomoć kako bi ih se što kvalitetnije uključilo u život zajednice.

Provedbom aktivnosti prvenstveno se želi identificirati ugrožene skupine stanovništva, s posebnim naglaskom na siromaštvo i njegove uzroke, te na temelju analize stanja identificirati i stvoriti kvalitetnu ponudu socijalnih usluga, koja će biti dostupna svim stanovnicima i koja će rezultirati aktivnim uključivanjem pojedinaca u društvo i visokim stupnjem socijalne kohezije. Proces deinstucionalizacije podrazumijeva pružanje socijalnih usluga potrebnim osobama u lokalnim zajednicama, neposredno u njihovim kućanstvima i u prostorijama “dnevnih boravaka”, kao i organiziranje stambenih zajednica.

Po projektnom prijedlogu moguće je ostvariti od 400.000,00 kn do 2.000.000,00 kn bespovratnih sredstava, a udio financiranja po pojedinom projektu iznosi do 100% prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri projekta: domovi socijalne skrbi, centri za pružanje usluga u zajednici, centri za pomoć u kući, udruge, vjerske zajednice, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, zadruge i jedinice lokalne samouprave s područja odabrane urbane aglomeracije/urbanog područja.

Poziv je otvoren do 31.07.2021. godine. Više o pozivu saznajte na poveznici.

TIM4PIN d.o.o. pruža usluge savjetovanja, pripreme i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije. U financijskom razdoblju 2014. – 2020. za svoje klijente osigurali smo preko 40 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Obratite nam se s povjerenjem.