Cilj poziva je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama. Ciljne skupine ovog Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog školskog programa. Ukupna raspoloživa sredstva alocirana za ovaj Poziv iznose 25.000.000,00 HRK, od čega je 250.000,00 HRK namijenjeno za provedbu projektnih aktivnosti kroz tehničku pomoć.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju i predviđeni intenzitet potpore

Najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstava po pojedinom prijavitelju je 200.000,00 kn, a najviši iznos 1.500.000,00 kn. Navedeni iznosi odnose se na grupu aktivnost Materijalna deprivacija tipa 1, dok su za grupu aktivnosti Tehnička pomoć predviđena dodatna sredstva. Projekti se financiraju u iznosu od 100% prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave koje su osnivači osnovnih škola iz županija koje su razvrstane kao područja s indeksom razvijenosti ispod 125% (skupina I., II. i III.), sukladno Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti na županijskoj razini za 2013. godinu i to:

 • Virovitičko-podravska županija
 • Brodsko-posavska županija
 • Vukovarsko-srijemska županija
 • Bjelovarsko-bilogorska županija
 • Požeško-slavonska županija
 • Sisačko-moslavačka županija
 • Osječko-baranjska županija
 • Karlovačka županija
 • Koprivničko-križevačka županija
 • Ličko-senjska županija
 • Međimurska županija
 • Krapinsko-zagorska županija
 • Splitsko-dalmatinska županija
 • Šibensko-kninska županija
 • Varaždinska županija
 • Dubrovačko-neretvanska županija
 • Zadarska županija
 • Zagrebačka županija.

Prijavitelj može prijaviti projektni prijedlog na Poziv isključivo u partnerstvu, i to s najmanje jednom javnom osnovnom školom koja može, no ne mora nužno biti osnovana od strane Prijavitelja tog Projekta.

Uz osnovne škole kao obvezne partnere, prijavitelj može prijaviti Projekt na Poziv i u partnerstvu s drugim javnim tijelima koja su osnivači osnovnih škola iz županija koje su razvrstane kao područja s indeksom razvijenosti ispod 125%.

Prihvatljive aktivnosti i trajanje projekta

Prva grupa prihvatljivih aktivnosti pod nazivom Materijalna deprivacija tipa 1 (MD1) odnosi se na nabavu, skladištenje, prijevoz i podjelu hrane ciljnoj skupini.

Druga grupa aktivnosti pod nazivom Tehnička pomoć (TP) odnosi se na:

 • aktivnosti stručnog usavršavanja u području dobrog financijskog upravljanja, izvješćivanja, javne nabave, nacionalnih propisa povezanih s prikupljanjem i dijeljenjem humanitarne pomoći i dr.;
 • nabavu informatičke IT i/ili ostale opreme uz pripadajuću podršku i usluge, nužne za provođenje aktivnosti projekta.

Za grupu aktivnosti TP prijavitelj može ostvariti najviše 1 % od ukupno prihvatljivih troškova vezano za aktivnosti u okviru MD1.

Maksimalno trajanje projekta je 10 mjeseci. Sve projektne aktivnosti moraju se odnositi na školsku godinu 2017.– 2018. Za određene troškove koji su nastali u vezi sa školskom godinom 2017./2018., te su sukladno uvjetima Poziva jasno isplanirani u proračunu Projekta, moguće je retroaktivno sufinanciranje.

Prijave na Poziv otvorene su od 4.9.2017. do 31.3.2018.

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA.zip.

Izvor: www.strukturnifondovi.hr

Više informacija o prihvatljivosti troškova i ostalim uvjetima sudjelovanja na ovome Pozivu pročitajte u broju 10/2017 TIM4PIN magazina.