U okviru ovog Poziva planira se provedba operacija 9a2.1 Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama koja uključuje aktivnosti navedene u točki 2.7 Uputa, a koje će se provoditi u dvije grupe korisnika, Ministarstvo zdravlja u grupi 1 i 28 kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u grupi 2.

Svrha ovog Poziva:

• Povećanje isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj.

Predmet ovog Poziva:

• Dodjela bespovratnih sredstava unaprijed određenim prijaviteljima kako bi se povećala isplativost i održivost zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj kroz poboljšanje učinkovitosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama smanjenjem broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene Nacionalnim planom za najmanje 10%.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva za ovaj Poziv iznose 725.480.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji za ovaj Poziv su podijeljeni u dvije grupe kako slijedi:

Grupa 1: Ministarstvo zdravlja

Grupa 2:

 1. Klinički bolnički centar Zagreb
 2. Klinički bolnički centar »Sestre milosrdnice«
 3. Klinički bolnički centar Osijek
 4. Klinički bolnički centar Rijeka
 5. Klinički bolnički centar Split
 6. Klinička bolnica Dubrava
 7. Klinička bolnica »Merkur«
 8. Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«
 9. Klinika za ortopediju Lovran
 10. Klinička bolnica »Sveti Duh«
 11. Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod
 12. Opća bolnica Zadar
 13. Opća bolnica Dubrovnik
 14. Opća bolnica Pula
 15. Opća bolnica Varaždin
 16. Županijska bolnica Čakovec
 17. Opća bolnica Bjelovar
 18. Opća bolnica Karlovac
 19. Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica
 20. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
 21. Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak
 22. Opća županijska bolnica Požega
 23. Opća bolnica Virovitica
 24. Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana
 25. Opća županijska bolnica Vinkovci
 26. Opća bolnica Šibensko-kninske županije
 27. Opća bolnica Gospić
 28. Opća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos« Knin

Prihvatljive aktivnosti korisnika su podijeljene u 2 grupe prema tipu prihvatljivih prijavitelja:

Grupa 1: Ministarstvo zdravlja

 • Opremanje dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija (medicinskom, nemedicinskom i tehničkom opremom).

Grupa 2: klinički bolnički centri, kliničke bolnice, klinike i opće bolnice

 • Izrada projektne i tehničke dokumentacije (npr. studije izvedivosti s analizom troškova i koristi i sl. te građevinskih/arhitektonskih projekata, revizije građevinskih projekata i ostale dokumentacije potrebne za građenje uključujući ishođenje potrebnih dozvola za građenje).
 • Izrada dokumentacije za nadmetanje za provedbu javnih nabava i provedba javnih nabava.
 • Izgradnja dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija uključujući pripremne radove za izgradnju te povezane aktivnosti (npr. dovođenje komunalnih priključaka, rušenje postojećeg objekta, čišćenje zemljišta, iskolčenje i sl.).
 • Rekonstrukcija dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija (građevinski radovi dogradnje, obnove i prilagodbe).
 • Nadzor i kontrola nad građenjem.
 • Opremanje dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija (medicinskom, nemedicinskom i tehničkom opremom).
 • Upravljanje projektom.
 • Financijska revizija projekta koju osigurava krajnji korisnik, a koja je obvezna za projekte čiji ukupni prihvatljivi troškovi iznose 1.500.000,00 HRK i više.
 • Promotivne aktivnosti s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i EU financiranja.

Uz navedene prihvatljive aktivnosti projekt mora sadržavati minimalno jednu aktivnost koja promiče:

 1. Ravnopravnost žena i muškaraca i zabranu diskriminacije,
 2. Pristupačnost za osobe s invaliditetom,
 3. Održivi razvoj.

Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31.12.2020.

TIM4PIN Vam stoji na raspolaganju za konzultantsku pomoć u području pripreme, prijave i izvedbe Vašeg projekta. Slobodno nam se obratite na mail: centar@tim4pin.hr.