Predmet natječaja: Poboljšanje poslovanja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, kroz izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina hotela, minimalne kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica uz obveznu realizaciju dodatnih sadržaja koji doprinose produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji.

Namjena: Poticanje investicija u početna ulaganja povezana s izgradnjom novih, proširenjem kapaciteta i/ili povećanjem kvalitete postojećih hotela, uključujući diversifikaciju ponude hotela na usluge koje hotel prethodno nije nudio.

Cilj: Produljenje turističke sezone i podizanje konkurentnosti MSP u turizmu i turističke destinacije kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela.

Vrste potpore:

• Regionalne potpore – dodjeljuju se za početno ulaganje ili početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti. Intenzitet potpore iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% prihvatljivih troškova projekta za mikro i male poduzetnike. Maksimalna kvota potpore iznosi 10.000.000,00 kuna.

• Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova – potpora je moguća uz uvjet da je izravno povezana s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora. Intenzitet potpore iznosi 50% prihvatljivih troškova (max. 1.000.000,00 kuna).

• Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima – potpora se može dodijeliti uz uvjet da je izravno povezana s projektom. Intenzitet potpore iznosi 50% prihvatljivih troškova projekta. Najveći iznos potpore iznosi 500.000,00 kuna.

• Potpore za usavršavanje – dodjeljuju se pod uvjetom da su izravno povezane s projektom. Ne mogu se dodijeliti za usavršavanje koje korisnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju, te pod uvjetom da su izravno povezane s projektom. Iznos potpore ne može prijeći prag od 500.000,00 kuna te varira između 60 i 70%.

Za ovaj natječaj osigurana su sredstva u visini 304.000.000,00 kuna koja će se dodjeljivati putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava odnosno do njihova iskorištenja.

Projekte se može prijavljivati od 16. studenog 2015. do 31. prosinca 2016., odnosno do iskorištenja sredstava.

Više informacija na linku.

TIM4PIN Vam stoji na raspolaganju za konzultantsku pomoć u području pripreme, prijave i izvedbe Vašeg projekta. Slobodno nam se obratite na mail: centar@tim4pin.hr.