Preostalo je još tjedan dana do roka dostave objedinjenog godišnjeg izvješća o nepravilnostima. Prema Članku 43. stavku 4. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15, 102/19) i odredbama Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (NN broj 78/20) odgovorne osobe nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su do 31. ožujka tekuće godine dostaviti objedinjeno godišnje izvješće o nepravilnostima u 2021.g.

Ako u prethodnoj godini nisu zaprimljene prijave o nepravilnostima u skladu s odredbama navedenoga Pravilnika niti u nadležnoj instituciji niti u institucijama iz nadležnosti, umjesto godišnjeg objedinjenog izvješća o nepravilnostima, odgovorna osoba dostavlja dopis kojim izjavljuje da u izvještajnom razdoblju nisu prijavljene nepravilnosti.

Ne zaboravite na vrijeme predati svoje izvještaje!

izvor: Ministarstvo financija Republike Hrvatske