Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (NN, br. 81/15) stupa na snagu 30. srpnja 2015. godine, čijim stupanjem na snagu prestaje važiti Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (NN, br. 160/2013).

Novim Pravilnikom utvrđeno je:

  • postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV-a, trošarina, te posebnog poreza na motorna vozila, a za isporuke dobara i za obavljanje usluga u RH namijenjenih različitim službenim potrebama spomenutih predstavništva i institucija
  • oslobođenja od plaćanja poreza na diplomatska i konzularna predstavništva i za međunarodne organizacije sa sjedištem ili predstavništvom u RH i sa sjedištem u drugoj državi članici EU
  • pojašnjenja o oslobođenjima od plaćanja poreza za institucije i tijela EU sa sjedištem u RH/drugoj državi članici EU/trećoj zemlji.

Obrasce vezane uz ovaj Pravilnik možete preuzeti klikom na naziv obrasca:

Zahtjev za povrat PDV-a i trošarine Obrazac P-DIP
Potvrda o pravu na izravno oslobođenje od plaćanja carine, PDV-a, trošarine i posebnog poreza pri uvozu OBRAZAC IOU
Potvrda o oslobođenju od plaćanja PDV-a i/ili trošarine Potvrda
Izravno oslobođenje od plaćanja poreza OBRAZAC IO
Izravno oslobođenje za motorna vozila Obrazac IOMV
Kartica goriva ili izravno oslobođenje za pogonska goriva za motorna vozila OBRAZAC KG
Obavijest o primitku trošarinskih proizvoda Obavijest