Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva na suradnju pružatelje usluge izobrazbe za pripremu i provedbu projekata koji će održavati radionice za potencijalne prijavitelje na natječaje za dodjelu sredstava ESF-a (osmišljavanje i razrada projektnih ideja, projektne klinike).

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske određen je kao posredničko tijelo razine 1 u sustavu upravljanja i kontrole upravljanja korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, s nadležnostima za provedbu operacija iz prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (OPULJP), uz financijski doprinos sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF) i Državnog proračuna.

Specifični cilj prioriteta OPULJP-a za koji je zadužen Ured za udruge je razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja. U tu svrhu Ured za udruge želi organizacijama civilnog društva pružiti podršku u vidu osposobljavanja za pripremu projektnih prijedloga za prijavljivanje na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava ESF-a, kao i za provedbu projekata financiranih tim sredstvima.

Ponude za obavljanje usluga izobrazbe dostaviti možete na adresu elektroničke pošte esf@udruge.vlada.hr, do petka, 04. studenoga 2016., do 16.00 sati.

Više o predmetnom Pozivu pročitajte ovdje.

TIM4PIN Vam stoji na raspolaganju za konzultantsku pomoć u području pripreme, prijave i izvedbe Vašeg projekta. Slobodno nam se obratite na mail: centar@tim4pin.hr.