Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske kao Upravljačko tijelo za Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. objavljuje Poziv na dostavu ponude za usluge ocjenjivanja projektnih prijedloga zaprimljenih u sklopu Prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.

Za potrebe obavljanja navedenih usluga planiraju se angažirati vanjski nezavisni stručnjaci (ocjenjivači). Vanjskim nezavisnim ocjenjivačem smatra se stručnjak/inja koji/a zadovolji sve kriterije prihvatljivosti ponuditelja, a kojeg/u Naručitelj odabere za provedbu ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga u okviru navedenog postupka javne nabave. Naručitelj planira ugovoriti najviše 8 (osam) ocjenjivača.

Početak pružanja usluga predviđen je za listopad 2016. godine. Očekuje se da odabrani ocjenjivači budu raspoloživi minimalno 6 (šest) mjeseci od dana potpisa Ugovora o pružanju usluga.

Ponuditelji moraju udovoljiti sljedećim kriterijima:

• visoka stručna sprema (VSS), razina obrazovanja koja odgovara završenom studiju (4 godine) ili jednakovrijedna kvalifikacija,

• najmanje 5 (pet) godina profesionalnog radnog iskustva nakon stjecanja VSS, od čega najmanje 3 (tri) godine relevantnog radnog iskustva u području/ima koje obuhvaća prioritetna/e os/i Programa za koje/a se prijavljuje,

• iskustvo u upravljanju EU projektima (npr. iskustvo u pripremi i/ili provedbi EU projekata, iskustvo u ocjenjivanju projektnih prijedloga, iskustvo u financijskom praćenju EU projekata i sl.),

• napredna računalna pismenost,

• izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Osim gore navedenih kriterija, sljedeće prednosti bit će uzete u obzir prilikom odabira ocjenjivača:

• iskustvo na poslovima ocjenjivanja projekata financiranih sredstvima EU i/ili sredstvima drugih međunarodnih institucija (npr. UNDP, Svjetska Banka, EBRD i sl.) i/ili sredstvima državnih institucija (npr. Ministarstva, zaklade i sl.);

• iskustvo u ocjenjivanju projektnih prijedloga (grant scheme) u sklopu programa Europske teritorijalne suradnje;

• dobro poznavanje specifičnosti programskog područja i poznavanje prijašnjih EU programa suradnje na navedenom području;

• iskustvo u izradi programskih dokumenata i/ili studija izvodljivosti i/ili strateških dokumenata/analiza vezanih za programsko područje;

• dobro poznavanje jednog od službenih jezika zemalja sudionica Programa (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora).

Rok za dostavu ponuda je 28. rujna 2016. godine.

Više informacija na linku.

TIM4PIN Vam stoji na raspolaganju za konzultantsku pomoć u području pripreme, prijave i izvedbe Vašeg projekta. Slobodno nam se obratite na mail: centar@tim4pin.hr.