Ministarstvo kulture objavilo je u Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom “Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi”, u sklopu kojega će biti dodijeljeno ukupno 50 milijuna kuna bespovratnih sredstava za financiranje aktivnosti jačanja suradnje među dionicima civilnog društva i javnog sektora u području kulture.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga i savez udruga koji djeluje u području kulture i umjetnosti), jedinice lokalne samouprave čiji je broj stanovnika manji od 10 tisuća, i javne ustanove u kulturi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu. U okviru ovog Poziva Prijavitelj ne može dostaviti više od jednog projektnog prijedloga, no može istovremeno biti partner u drugim prijavama.

Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a usmjeren je na razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora. Pozivom će se financirati aktivnosti jačanja kapaciteta relevantnih dionika u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanja javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, razvoj i/ili uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi, priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa te razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi. Projekt može trajati najmanje 12, a najviše 24 mjeseci.

Troškovi za koje Prijavitelji mogu ostvariti bespovratna sredstva obuhvaćaju između ostalog:

 • plaću voditelja/koordinatora projekta i plaće drugih osoba koje izravno sudjeluju u provedbi projektnih aktivnosti
 • naknade za vanjske usluge fizičkih osoba kao što su umjetnici, kustosi, dizajneri i sl.
 • naknade za vanjske usluge pravnih osoba
 • putne troškove sudionika projektnih aktivnosti i osoblja
 • kotizacije za edukacijske aktivnosti
 • troškove građevinskih radova u svrhu adaptacije prostora društveno-kulturnih centara u kojima se provode projektne aktivnosti, a koji je u vlasništvu JLP(R)S-a (do 30 % vrijednosti projekta)
 • najam prostora
 • najam i kupnja opreme
 • nabavu radnog materijala
 • usluge s područja informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • usluge prevođenja i savjetodavne usluge
 • troškove promotivnih aktivnosti (do 10 % vrijednosti projekta).

Ciljane skupine Poziva su zaposlenici i članovi udruga, zaposlenici i članovi umjetničkih organizacija, zaposlenici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaposlenici javnih ustanova u kulturi kojima su osnivači jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, udruge, umjetničke organizacije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove u kulturi kojima su osnivači jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 50 milijuna kuna. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, što znači da korisnici neće trebati ulagati vlastita sredstva za provedbu projekata. Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 300.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 2.500.000,00 HRK.

Natječajna dokumentacija dostupna je na ovoj poveznici.

Projektni prijedlozi podnose se Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva, a krajnji rok 28. veljače 2018.

Izvor: www.strukturnifondovi.hr