Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN, br. 94/13, 73/17) jedinice lokalne samouprave (JLS) dužne su na svojim područjima osigurati provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti definiranih Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Javnim pozivom KK.06.3.1.07. Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, koji je  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo 15. siječnja 2018. godine, za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti jedinicama lokalne samouprave osigurano je ukupno 47.200.000,00 kuna bespovratnih EU sredstava. Projektni prijedlozi mogu se podnositi od 15. veljače 2018., a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 1. veljače 2019. ili do iskorištenja sredstava. Projektni prijedlog podnosi se od ovlaštene osobe Prijavitelja po novom sustavu eFondovi u elektroničkom obliku.

Predmet poziva je provedba aktivnosti predviđenih Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom radi smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Svrha poziva je izgradnja svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, radi smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu navedenoga poziva su jedinice lokalne samouprave koje prijavljuju projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području koje obuhvaća više od 10.000 stanovnika. Jedinice lokalne samouprave koje imaju manje od 10.000 stanovnika, ne mogu se samostalno prijaviti na javni poziv već je potrebno da se više jedinica lokalne samouprave sporazumno udruži i to tako da ukupan zbroj svih gradova i općina koji se udružuje prelazi 10.000 stanovnika.

Prema Programu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, a za potrebe ovog Poziva, jedinice lokalne samouprave dijele se na četiri kategorije i Grad Zagreb kako slijedi:

  • kategoriju čine jedinice lokalne samouprave do 10.000 stanovnika
  • kategoriju čine jedinice lokalne samouprave s više od 10.000 do 40.000 stanovnika
  • kategoriju čine jedinice lokalne samouprave s više od 40.000 do 100.000 stanovnika
  • kategoriju čine jedinice lokalne samouprave s više od 100.000 stanovnika

Udio EU sufinanciranja koji jedinice lokalne samouprave mogu ostvariti je maksimalno 85 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Iznos sredstava koji jedinica lokalne samouprave može ostvariti pozivom ovisi o kategoriji u kojoj se nalazi. Jedinice lokalne samouprave iz II. kategorije po pojedinačnom projektu mogu dobiti od 250.000 do 500.000 kuna. Jedinice iz III. kategorije od 500.000 do 1.200.000 kuna, a IV. kategorije od 1.500.000 do 2.500.000 kuna. Iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen za Grad Zagreb varira od 2.500.000 do 3.600.000 kuna.

Više o navedenom Pozivu kao i o ostalim aktualnim otvorenim pozivima na dostavu projektnih prijedloga u području zaštite okoliša za jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj koje su dužne na svom području osigurati uvjete za provedbu propisanih mjera gospodarenjem otpadom možete pročitati u novom broju TIM4PIN magazina 3/18 gdje autorica u članku donosi sažetak informacija o aktualnim pozivima u području zaštite okoliša, alokacijama i intenzitetima financijskih potpora te prihvatljivim aktivnostima.

Više o TIM4PIN magazinu i pogodnostima pretplate možete pročitati ovdje.

Upute za prijavitelje možete preuzeti ovdje.

Za više informacija o Pozivu, obratite nam se na centar@tim4pin.hr.