Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA Chairs“, kod poziva: KK.01.1.1.06. Poziv se vodi kao ograničeni postupak u modalitetu privremenoga poziva.

Cilj Poziva je omogućavanje sinergija s mjerama horizontalnih aktivnosti programa OBZOR 2020. (H2020) „Širenja izvrsnosti i sudjelovanja“ – Twinning i ERA Chairs – koja stimulira interakciju s kohezijskom politikom tj. strukturnim fondovima i Strategijom pametne specijalizacije, a u smjeru jačanja kapaciteta, održivosti i izvrsnosti IRI aktivnosti istraživačkoga sektora u Republici Hrvatskoj.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovoga poziva je 9.000.000,00 HRK, a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinome projektu u sklopu ovoga poziva iznosi 1.500.000,00 HRK. Najveći dopušteni intenzitet potpore iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prijavitelji koji mogu podnijeti projektni prijedlog na ovaj poziv unaprijed su utvrđeni, odnosno nositelj su projekta financiranog iz horizontalnih aktivnosti programa OBZOR 2020. (H2020) „Širenja izvrsnosti i sudjelovanja“ – Twinning i ERA Chairs te ERA Chairs – pilot projekta.

Unaprijed utvrđeni prijavitelji projekte su dobili na sljedećim pozivima:

Obzor 2020. za ERA Chair:
Program: Horizon 2020 Framework Programme
Poziv na dostavu projektnih prijedloga: WIDESPREAD-2-2014

Pilot Poziv: ERA Chairs in FP7:
Call Title: ERA Chairs Pilot Call
Kod Poziva: FP7-ERAChairs-PilotCall-2013

Obzor 2020. za Twinning: H2020-TWINN-2015 (Twinning)
Program: Horizon 2020 Framework Programme
Call for proposals/Poziv na dostavu projektnih prijedloga: H2020-TWINN-2015 (Twinning)

Rok za podnošenje projektnih prijedloga istječe 19. siječnja 2018. godine.

Upute za prijavitelje možete preuzeti ovdje.

Za više informacija o Pozivu, obratite nam se na centar@tim4pin.hr.