Zaklada “Kultura nova” objavila je poziv na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava na javne pozive Zaklade “Kultura nova”.

Zaklada “Kultura nova” poziva osobe koje su zainteresirane sudjelovati u postupku procjenjivanja kvalitete prijava na javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti da dostave svoje prijave za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava. Za članove Povjerenstva mogu se prijaviti osobe upućene u djelovanje organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj i/ili osobe koje imaju najmanje 3 (tri) godine relevantnog stručnog iskustva u kulturi što se dokazuje podacima navedenim u e-prijavnici.

Imena članova Povjerenstva moći će biti dostupna javnosti tek nakon završetka cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva za svaki javni poziv, što obuhvaća vrijeme predaje prijava, provjere formalnih uvjeta, procjene kvalitete prijava, objave rezultata te vrijeme podnošenja prigovora, očitovanja na prigovore i ugovaranja. Imenovani članovi Povjerenstva obvezni su svoje članstvo čuvati u tajnosti sve do završetka navedenih postupaka. Članovima Povjerenstva pripada i odgovarajuća naknada za rad u skladu s financijskim planom Zaklade “Kultura nova”.

Zaklada će sve prijave pristigle na ovaj Javni poziv čuvati u svojoj evidenciji nezavisnih stručnjaka za procjenu kvalitete prijava na javne pozive Zaklade najmanje 3 (tri) godine od dana raspisivanja ovog Javnog poziva. Zaklada može u tom razdoblju pozvati bilo kojega prijavljenog kandidata, koji ispunjava tražene uvjete, radi njegova imenovanja za člana Povjerenstva.

Prijava se podnosi isključivo putem ispunjene e-prijavnice na mrežnim stranicama Zaklade “Kultura nova”: www.kulturanova.hr.

Rok za podnošenje prijava je 12. rujna 2016. u 23.59 sati.

Sva eventualna pitanja mogu se uputiti na e-adresu info@kulturanova.hr.