Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2016. godinu. Na ovaj Poziv mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj i koje djeluju u svojstvu nositelja ili partnera projekta ugovorenog s Europskom komisijom, provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom. Mogu se prijaviti i ostale organizacije civilnog društva: zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove. Javni poziv otvoren je do 1. prosinca 2016. godine.

Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene sa Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom (u daljnjem tekstu: ugovorno tijelo) u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske:

• IPA – I. komponenta

• IPA Prekogranična suradnja

• Europska teritorijalna suradnja

• Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.- 2013.

• Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.

• Erasmus +

• Sedmi okvirni program (FP7)

• Obzor 2020

• Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI

• Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva

• Zdravlje za rast – Treći višegodišnji program EU u području zdravstva

• Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)

• Višekorisnička IPA

• Kreativna Europa

• Program o pravima, jednakosti i građanstvu

natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu te natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu.

Nositelji projekta odnosno partneri mogu zatražiti sufinanciranje za projekte:

  1. za koje je potpisivanje ugovora s Europskom komisijom odnosno nadležnom provedbenom agencijom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni:

a. tijekom 2015., ukoliko se aktivnosti

  • većim dijelom provode tijekom 2016. ili
  • provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2016. godini;

b. tijekom 2016. godine;

  1. za koje je službena objava rezultata (a ne potpisivanje ugovora) od strane Europske komisije odnosno nadležne provedbene agencije preduvjet početka provedbe aktivnosti, a za koje su rezultati službeno objavljeni:

a. tijekom 2015., ukoliko se aktivnosti

  • većim dijelom provode tijekom 2016. ili
  • provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2016. godini;

b. tijekom 2016. godine.

Na stranicama Ureda za udruge pročitajte u sklopu kojih programa je moguće sufinancirati projekte preko ovog natječaja, kao i sve ostale uvjete i detalje.

TIM4PIN Vam stoji na raspolaganju za konzultantsku pomoć u području pripreme, prijave i izvedbe Vašeg projekta. Slobodno nam se obratite na mail: centar@tim4pin.hr.