UREDNIŠTVO

Bogatim i aktualnim sadržajem časopisa, uredništvo želi osigurati pouzdan i pravodoban vodič i priručnik za rješavanje problema u svakodnevnom radu proračunskih i izvanproračunskih korisnika, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitnih organizacija te komunalnih i drugih trgovačkih društava u javnom sektoru.

Glavni urednik: prof.dr.sc. Davor Vašiček, Uredništvo: Prof.dr.sc. Nives Botica – Redmayne; doc.dr.sc. Ivan Čevizović; dr.sc. Josip Čičak; prof.dr.sc. Saša Drezgić; dr.sc. Damir Juričić; Mladenka Karačić, dipl.oec.; Kristina Kosor, mag.ing. oecoing.; mr.sc. Mirjana Mahović-Komljenović; Ivana Pajković, mag.oec.; Ante Loboja, mag.iur.; doc.dr.sc. Brankica Remenarić; mr.sc. Nediljka Rogošić; mr.sc. Gorana Roje; dr.sc. Desanka Sarvan; doc.dr.sc. Ana Marija Sikirić; Danijela Stepić, mag.oec.; Ivana Vargašević Čonka, dipl. oec.; prof.dr.sc. Vesna Vašiček; Hana Zoričić, dipl. oec.

BAŠ ZA VAS

Časopis uz brojne rubrike sadrži i poseban dio „Specifičnosti po djelatnostima“. U svakom broju obrađuju se specifična pitanja, aktualnosti, dobra iskustva i novine u pojedinim djelatnostima: zdravstvo, školstvo, socijalna skrb, predškolski odgoj, pravosuđe, kultura, vatrogastvo, poslovanje neprofitnih organizacija, komunalno gospodarstvo i lokalna samouprava. U svakom broju pronaći ćete nešto zanimljivo baš za vas. U rubrici JAVNA NABAVA u svakom broju donosimo i aktualne odluke DKOM-a te prikaz najvažnijih stavova, a u TIM4PIN INFO za vas izdvajamo aktualne informacije potrebne za svakodnevni rad.

NOVO! Početkom 2023. godine s radom počinje naša nova i poboljšana web stranica! Osim veće preglednosti, očekujte pojednostavljen postupak naručivanja naših izdanja i pretplata, prijava na radionice, kao i olakšan pristup elektroničkom časopisu za naše pretplatnike, dostupne snimke održanih webinara i druge pogodnosti…

Stalne rubrike kojima vas pravovremeno upoznajemo o najvažnijim aspektima vašeg poslovanja te novostima jesu sljedeće:

AKTUALNOSTI I PROPISI U PRIPREMI

Cilj je dati informacije o novostima u pripremi. Uz propise, prate se i posebno aktualne teme iz različitih područja rada proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika te neprofitnih organizacija.

FISKALNA ODGOVORNOST I FINANCIJSKO UPRAVLJANJE

Dobar sustav financijskog upravljanja preduvjet je zakonitog, namjenskog i djelotvornog korištenja sredstava. Iako sustav financijskog upravljanja i fiskalna odgovornost obuhvaćaju cjelokupno poslovanje, ovoj rubrici obrađuju se specifične teme iz područja primjene propisa kojima se uređuju osnovni zahtjevi za financijsko upravljanje.

FINANCIJE I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Rubrika sadrži članke o promjenama u zakonskoj regulativi i dobroj praksi ostvarivanja javnih prihoda i njihova korištenja u financiranju javnih rashoda. Važno područje ove rubrike je pitanje održavanja likvidnosti raznim oblicima zaduživanja te upravljanje novčanom imovinom. Česta tema je i vrlo aktualno funkcioniranje u sustavu riznice.

RAČUNOVODSTVO

U ovoj rubrici obrađuju se teme financijskog računovodstva s njegovim komponentama: knjigovodstvo, računovodstveno planiranje, analize i računovodstvene kontrole. Pritom se prati, ne samo domaća zakonska regulativa i aktualna praksa, već i međunarodna kretanja te priprema za implementaciju Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor.

REVIZIJA

U rubrici revizija obrađuju se teme iz područja vanjske i unutarnje revizije, od zakonskih obveza i zahtjeva do uočenih nepravilnosti i preporuka. Uloga revizije sve je značajnija u uvođenju reda i poboljšavanju sustava financijskog upravljanja i poslovanja u cjelini. Načini i metodologija rada mijenjaju se prilagođavajući se novim izazovima koji se pred tu profesiju postavljaju. Posebno ćemo obrađivati područje revizije projekata sufinanciranih iz EU sredstava te će se pisati o najčešćim nepravilnostima kako bismo vam pomogli da izbjegnete gubitak sredstava.

PLAĆE I NAKNADE

Prava na isplatu plaća i drugih naknada povezanih s radom regulirano je nizom zakonskih i podzakonskih akata, a također i brojnim kolektivnim ugovorima. U ovoj rubrici obrađuju se pojedina opća i specifična stručna pitanja utvrđivanja prava i načina obračuna plaća, materijalnih prava i prigodnih isplata zaposlenicima.

POREZI I DOPRINOSI

Proračunski subjekti i neprofitne organizacije u mnogome imaju specifičan status u poreznom sustavu. Sukladno svom neprofitnom karakteru u pravilu nisu obveznici poreza na dobit, a u sustav PDV-a uključeni su u dijelu svojih aktivnosti gdje se pojavljuju kao isporučitelji dobara i usluga na tržištu. U ovoj rubrici obrađuju se važna pitanja specifičnog poreznog statusa i upućuje čitatelje na pravodobno i ispravno postupanje.

JAVNA NABAVA

U ovoj rubrici objavljuju se stručni članci, informacije, obavijesti i drugi sadržaji koji obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi pomažu u rješavanju složenijih i specifičnih pitanja pravodobnog i zakonitog postupanja. Rubrika sadržava i upozorenja na izmjene i dopune propisa, službena stajališta nadležnih državnih tijela te odgovore na vaša pitanja postavljena uredništvu časopisa. Nastojat ćemo također uključiti i sadržaje koji su korisni i zanimljivi ponuditeljima u postupcima javne nabave.

EUROPSKA UNIJA I FONDOVI 

U ovoj rubrici obrađuju se zanimljivosti i aktualnosti primjene europske regulative u praksi te tematika važna za aktivno sudjelovanje Republike Hrvatske u zajedničkim europskim politikama. Prate se trendovi na razini Europske unije i zanimljivi primjeri dobre prakse država članica. Poseban dio uvijek će biti posvećen praktičnim aspektima pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz europskih sredstava.

EKONOMIKA

U javni sektor se sve intenzivnije uvode principi i načela ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti. To naravno podrazumijeva prije svega štednju, odnosno reduciranje javnih rashoda, ali i veću učinkovitost u okviru postojeće razine potrošnje. Čitav je spektar mogućnosti, modela i aktivnosti koji imaju zajednički cilj – ekonomičniji i efikasniji javni sektor. U ovoj rubrici obrađuju se upravo te teme, novine i aktualnosti.

JAVNA UPRAVA

Javna uprava uključuje široki spektar aktivnosti na svim razinama vlasti, te izvodi širok raspon zadaća. U ovoj rubrici obrađuju se aktualna pitanja i događanja u području upravnog zakonodavstva te provođenje administrativnih mjera i reformi za postizanje višeg stupnja efikasnosti i racionalnosti.

PRETPLATA

Pozivamo Vas da se pretplatite na TIM4PIN MAGAZIN u 2023. godini.

Sukladno svojim potrebama, odaberite jedno od tri izdanja godišnje pretplate: 

/tiskano/

/on-line/

/tiskano+on-line/

Odaberite opciju koja najbolje odgovara zahtjevima Vašeg poslovanja! U cijenu izdanja je uključen PDV.

Pretplata u 2023. godini uključuje:

  • Mjesečno tiskano i/ili on-line izdanje
  • Aktualne poslovne informacije TIM4PIN INFO
  • Neograničen broj pisanih savjeta
  • Jednokratni popust za webinar/seminar od 20%
  • Informiranje o novinama putem NOVE web stranice i  T4P Newslettera
PRETPLATI ME
Pretplatiti se možete: 

  1. ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete na e-mail dobiti potvrdu i upute za plaćanje
  2. e-mailom: prijave@tim4pin.hr
  3. telefonom: 01/5531-755, 099/303-7677

Ako Vam je za narudžbu potrebna i službena ponuda, ljubazno molimo da javite na navedenu mail adresu/broj telefona ili stavite u napomenu prilikom popunjavanja on-line obrasca.

Uplate se izvršavaju na:

TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Gajeva ulica 51/1
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815
s pozivom na broj OIB-67, model 00.

NAJNOVIJA IZDANJA TIM4PIN ČASOPISA

TIM4PIN MAGAZIN 3/2023

84 stranica / Izdanje ožujak 2023

Sadržaj

TIM4PIN MAGAZIN 2/2023.

102 stranica / Izdanje veljača 2023

Sadržaj

TIM4PIN MAGAZIN 1/2023.

110 stranica / Izdanje siječanj 2023

Sadržaj

TIM4PIN MAGAZIN 12/2022.

101 stranica / Izdanje prosinac 2022

Sadržaj

ŽELIM PRIMATI
NEWSLETTER!