Priprema projektnih prijedloga za natječaje Europskog socijalnog fonda

Nedavno je završeno e-savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata ESF poziva na dostavu projektnih prijedloga „podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“ te bi prema Indikativnom planu objave natječaja uskoro trebali biti objavljeni natječaji unutar specifičnog cilja 11.ii.1. Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Specifični ciljevi Poziva bit će:

1. Unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja – organizacija civilnog društva i javnih ustanova za učinkovit menadžment volontera u svrhu poboljšanja kvalitete usluga od općeg interesa

2. Povećati broj djece i mladih koji sudjeluju u programima školskog volontiranja i odgoja za volontiranje

Na poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu, pri čemu projektno partnerstvo u:

– Grupi aktivnosti 1 čine najmanje jedna udruga usmjerena na promoviranje i razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj, a koja u navedenom području djeluje najmanje 6 mjeseci od dana prijave projektnog prijedloga na Poziv, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge (prijavitelj) i jedna javna ustanova – odgojno-obrazovna ustanova (osnovna ili srednja škola ili učenički dom) ili javna ustanova u socijalnoj skrbi i zdravstvu (partner).

– Grupi aktivnosti 2 čine najmanje jedna organizacija civilnoga društva koja je registrirana najmanje godinu dana od dana prijave projektnog prijedloga na Poziv i jedna odgojno obrazovna ustanova (osnovna škola, srednja škola, učenički dom).

Za aktivnosti unutar grupe 1 izdvojit će se 7.000.000 kn, a za aktivnosti unutar grupe 2 izdvojit će se 20.000.000 kn.

Najniži iznos traženih bespovratnih sredstava unutar 1. grupe aktivnosti za financiranje projekta je 400.000,00 kn, a najviši 700.000,00 kn.

Najniži iznos traženih bespovratnih sredstava unutar 2. grupe aktivnosti za financiranje projekta je 400.000,00 kn, a najviši 1.200.000,00 kn.

Projekti se mogu financirati u 100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Na natječaj će se moći prijaviti udruge, zadruge i pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije koje u svoj rad uključuju volontere. S obzirom da su ključni elementi natječaja poznati, prijavitelji mogu već sada pripremati projektne prijedloge, iako natječaji još nisu objavljeni.

Detaljnije informacije o ključnim elementima natječaja potražite na:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=2260, a Indikativni plan objave natječaja možete vidjeti ovdje: https://udruge.gov.hr/vijesti/objavljen-indikativni-godisnji-plan-objave-esf-natjecaja-za-2015-godinu/3005

Trebate li pomoć u pripremi projektnih prijedloga, javite se TIM4PIN savjetnicima na centar@tim4pin.hr