Zakon o fiskalnoj odgovornosti koji se primjenjuje od početka ove godine, predvidio je donošenje nove Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila. Stoga je u listopadu 2019. godine Vlada usvojila novu Uredbu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila čiji je sastavni dio i novi izmijenjeni i prošireni Upitnik o fiskalnoj odgovornosti. Uredba je objavljena u Narodnim novinama broj 95 iz 2019. godine. Ono što je iznimno važno istaknuti jest da će svi obveznici Izjavu temeljem nove Uredbe prvi put sastavljati za 2019. godinu u 2020. godini.

Kroz pitanja iz Upitnika zahtijeva se donošenje tri nove procedure: procedura blagajničkog poslovanja kojom trebaju biti definirane sve aktivnosti vezane uz promet gotovim novcem (iz pitanja 26), procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga (iz pitanja 27) i procedura kojom su detaljno utvrđeni poslovi upravljanja i raspolaganja nekretninama te ovlasti i nadležnosti zaposlenika za obavljanje i kontrolu navedenih poslova (pitanje 84). Ove procedure trebale bi biti donesene do 31. listopada 2019. kako bi se na odgovarajuća pitanja mogao dati potvrdan odgovor prilikom davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu.

U tu svrhu pripremili smo vrlo aktualan materijal vezan za ispunjavanje vaših obveza do 31.10.2019.

NEWSLETTER

Ako i dalje želite primati aktualne obavijesti iz područja vašeg poslovanja pozivamo vas da se pretplatite na TIM4PIN magazin za 2020. godinu

PRETPLATA 2020.

Također, pozivamo vas da se prijavite na aktualnu radionicu:

NOVA UREDBA I UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI