Europska komisija dana 2. travnja 2020. otvorila je natječaj za program LIFE za 2020. godinu. Program LIFE instrument je Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Cilj LIFE programa je doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša, prirode i klime kroz sufinanciranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost.

Programom LIFE potiče se razvoj i provedba inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama, a sufinanciraju se pilot, demonstracijski, informacijski i projekti najbolje prakse iz područja zaštite okoliša, učinkovitosti resursa, prirode i bioraznolikosti kroz potprogram Okoliš te ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba na njih kroz potprogram Klimatske aktivnosti.

Prihvatljivi prijavitelji su sve pravne osobe registrirane na području Europske unije, a što uključuje javna tijela, privatne komercijalne organizacije i neprofitne organizacije.

Rok za podnošenje konceptnih sažetaka koji se prijavljuju na potprogram Okoliš je srpanj 2020. godine, odnosno listopad za projektne prijedloge koji se prijavljuju na Klimatske aktivnosti.

POTPROGRAM OKOLIŠ – NATJEČAJ OTVOREN 2. TRAVNJA 2020. 
Okoliš i učinkovito korištenje resursa Rok za konceptni sažetak: 14. srpnja 2020.
Rok za punu projektnu prijavu: veljača 2021.
Priroda i bioraznolikost Rok za konceptni sažetak : 16. srpnja 2020.
Rok za punu projektnu prijavu: veljača 2021.
Upravljanje i informacije na području okoliša Rok za konceptni sažetak : 16. srpnja 2020.
Rok za punu projektnu prijavu: veljača 2021.

 

POTPROGRAM KLIMATSKE AKTIVNOSTI – NATJEČAJ OTVOREN 2. TRAVNJA 2020. 
Ublažavanje klimatskih promjena Rok za punu projektnu prijavu: 6. listopad 2020.
Prilagodba na klimatske promjene Rok za punu projektnu prijavu: 6. listopad 2020.
Upravljanje i informacije na području klime Rok za punu projektnu prijavu: 6. listopad 2020.

Za detaljne upute o uvjetima sudjelovanja u programu LIFE i podnošenju prijava obratite nam se na centar@tim4pin.hr.

Trebate li pomoć u postupku prijave na EU fondove, obratite nam se s povjerenjem!