Dana 20. srpnja 2021. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (dalje u tekstu: MRRFEU) objavilo je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za Program poticanja prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u svrhu razvoja lokalne zajednice u 2021. godini.

Cilj Programa jest pružanje potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune ravnopravnosti kao i pridonošenje gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji. Program je osmišljen kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i regionalne razine, a namijenjen je sljedećim korisnicima:

  • jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) Republike Hrvatske (Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Zadarska, Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska, Osječko-baranjska i Zagrebačka županija) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači.
  • jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) Bosne i Hercegovine (Zapadnohercegovačka, Hercegbosanska, Posavska, Hercegovačko-neretvanska županija, Županija Središnja Bosna, Zeničko-dobojska županija, Tuzlanska županija, Sarajevska županija, Banja Luka, Derventa, Prijedor, Bosanski brod i Brčko distrikt) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači.
  • pravnim osobama neprofitne naravi registriranim na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koje služe za zadovoljenje socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba.

Javni poziv omogućava navedenim prihvatljivim podnositeljima projektnih prijedloga podnošenje više projektnih prijedloga koji mogu biti financirani u iznosima od 50.000,00 kuna do 300.000,00 kuna, dok su za cjelokupni Program osigurana sredstva u iznosu od 5.000.000,00 kuna.

Projektni prijedlozi dostavljaju se putem elektroničke pošte na adresu: RH-BIH@mrrfeu.hr od 20. srpnja 2021. do 20. kolovoza 2021. godine do 16:00 sati.

Više o Pozivu pročitajte na poveznici.