Poštovani!

U nastojanju da vam pružimo pouzdane i potpune službene informacije, održavanje webinara, zakazanoga za 16. rujna 2020. godine, odgađamo na 30. rujna 2020. godine.

Naime, postupak donošenja relevantnih Smjernica Vlade i na njima temeljenih Uputa za planiranje prolongiran je za potkraj mjeseca. Tome smo i prilagodili novi termin webinara Planiranje u sustavu državnog proračuna za 2021-2023 – financijska ograničenja, metodološke i računovodstvene novine.

Zahvaljujemo na razumijevanju, te Vam stojimo na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

Vaš TIM4PIN