Poštovani korisnici,

u nastavku Vam, na jednom mjestu, prenosimo najvažnije dokumente i aktualnosti  objavljene u siječnju, uz želje da ovaj računovodstveno zahtjevan period uspješno privedemo kraju!

  1. Uputa o načinu evidentiranja rashoda za električnu i toplinsku energiju sukladno Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije 
  2. Euro-prijelaz s 2022. na 2023. godinu
  3. Okružnica o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proraćuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.
  4. Porezne izmjene koje su na snazi od 1. siječnja 2023. godine
  5. Računovodstvene prilagodbe na euro – početna stanja i tečajne razlike

Srdačan pozdrav!

Vaš Tim4pin