WEBINAR: Odluka Vlade RH o ograničavanju korištenja sredstava i njen utjecaj na plan nabave; Mogućnosti i fleksibilnost dostupne u okviru EU-a za javnu nabavu kad je riječ o nabavama potrebnim za suzbijanje krize

Radionice

Radionica je otkazana.
Odluka je van snage. Pročitajte više u novostima…

Novonastala situacija u vezi s epidemijom izazvanom Corona virusom i nedavnim potresom u Gradu Zagrebu dovela je do potrebe da se donesu odluke i poduzmu odgovarajuće mjere kako bi se posljedice krize svele na najmanju moguću mjeru. Tako je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. travnja 2020. godine donijela ODLUKU O OGRANIČAVANJU KORIŠTENJA SREDSTAVA PREDVIĐENIH DRŽAVNIM PRORAČUNOM REPUBLIKE HRVATSKE I FINANCIJSKIM PLANOVIMA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2020. GODINU. Također, u Službenom listu Europske unije, CI/108/1 od 1.4.2020. objavljene su Smjernice Europske komisije za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID-19.

Na webinaru će se pojasniti uloga i zadaća Naručitelja u doba krize te utjecaj navedenih propisa na plan nabave i javnu nabavu općenito. U drugom dijelu webinara naglasak će biti na odabiru postupka i rokova u okviru EU-a za javnu nabavu te će se pojasniti specifičnosti i način pripreme i provedbe pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje.

Ovaj program usavršavanja važan je i za osobe s certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta, Uprava za politiku javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Po završetku Programa sudionici ostvaruju 4 boda za obnovu certifikata.

Upute za polaznike online edukacija (webinara) iz javne nabave koje organizira TIM4PIN

Program

Naziv programa Odluka Vlade RH o ograničavanju korištenja sredstava i njen utjecaj na plan nabave; Mogućnosti i fleksibilnost dostupne u okviru EU-a za javnu nabavu kad je riječ o nabavama potrebnim za suzbijanje krize
Evidencijski broj
2020-0156
Trajanje programa 4 nastavna sata
Raspored predavanja
10:00 – 11:30 Općenito o krizi i njenom utjecaju na javnu nabavu
• Uloga i zadaće naručitelja u vrijeme krize
• Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom RH i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020.
• Utjecaj Odluke Vlade RH na plan nabave
• Smjernice Europske komisije za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID-19 (2020/C 108 I/01)
11:30 – 11:45 Stanka
11:45– 13:15 Odabir postupaka i rokova u okviru EU-a za javnu nabavu
• Kako odabrati prikladan postupak javne nabave
• Skraćivanje rokova
• Specifičnosti te priprema i provedba pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje

 

Detalji

WEBINAR: Odluka Vlade RH o ograničavanju korištenja sredstava i njen utjecaj na plan nabave; Mogućnosti i fleksibilnost dostupne u okviru EU-a za javnu nabavu kad je riječ o nabavama potrebnim za suzbijanje krize

Naknada za sudjelovanje:

750,00 kn (uključen PDV),
650,00 kn (uključen PDV) za svakog sljedećeg polaznika iz iste institucije

Materijal: Prezentacijski materijal u PDF formatu
Predavači: Iva Šuler, Biljana Lerman
Mjesto: Webinar, Online s osobnog računala
Datum i vrijeme održavanja:
26/05/20
10:00 h - 13:15 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815